0 kilometer stenen

 

0kmsten-d

Nul kilometer stenen på Flakhaven fotograferet i 2008 (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I 1907 blev metersystemet indført, og mil, alen og fod blev afløst af kilometer, meter og centimeter. Det nye – internationale – metersystem gav en del ændringer også for de danske veje. De danske hovedveje var siden deres regulering, der begyndte i 1700-tallets slutning, blevet forsynet med milesten, der angav afstanden til nærmeste by.

Milestene blev nu afløst af kilometersten, og der blev samtidig gennemført en ny opmåling af alle danske landeveje i kilometer. Ved opmålingen af landevejene blev det besluttet, at målingernes udgangspunkt blev markeret med en særlig 0-kilometersten. Stenen skulle placeres et centralt punkt i byen, og det kunne f.eks. være på torvet, ved rådhuset, hovedkirken eller lignende. Målingerne gik normalt fra by til by.

Officielt blev milestenen afløst af kilomestersten i sommeren 1910, men også den gang tog ting tid, og opmålingerne var ikke tilendebragt før omkring 1913 – og de sidste kilometersten var ikke sat op før omkring 1920.
Der er bevaret 0-kilometersten i flere byer. I København står stenen, der er en granitsøjle, f.eks. på Rådhuspladsen (derudover står der også en på Christianshavn, ved Nørreport og Østerport Station).

0-kilometerstenene blev udført enten som egentlige sten eller som en plade eller en flad sten nedfældet i belægningen. I Odense blev 0-kilometerstenen lagt ned i brolægningen på Flakhaven. Og ja, den findes endnu – den lille uanselige granitsten (30 x 30 cm.) kan dog være svær at få øje på midt imellem de andre brosten. Men den ligger omtrent midt mellem Oceania og den ølbod, der om sommeren står på Flakhaven. Det er fra denne sten, 0-kilometerstenen på Flakhaven, at den gamle landevej til København er udmålt.

Flere steder i Odense er der også bevaret kilometersten og 10-kilometersten, men disse er ved at være sjældne. Efterkrigstidens vejudvidelser er gået hårdt ud over de gamle kilometersten – om end nogle af historiske grunde fik lov at blive stående, også selv om egentlig ikke var til større gavn længere. De bliver flyttet og erstattes af praktiske, billige, reflekterende og knap så kønne plasticstænger.