94 år i familiens eje

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

V. Holm Jensen Auto-Gaarden på Vesterbro 39-41 besigtiges efter en sabotageaktion den 11. juni 1944 (Stadsarkivet).

Bilfirmaet V. Holm Jensen får til sommer nye ejere. Virksomheden, der kommer på jyske hænder, har siden april 1929 været en fast bestanddel af bybilledet.

Det begyndte med en lille dreng fra landet, der baksede med mekanik og som 14-årig svingede forhammeren hos smeden i Ubberud, før han to år senere kom i mekanikerlære i Odense. Valdemar Holm Jensen viste allerede i læretiden sin næse for at lave en god forretning, da han købte en gammel ”træt” motorcykel og fik den fikset op, så den kunne sælges med god fortjeneste. Da lærebrevet var i hus, blev det en Ford T 1925, der blev repareret og solgt videre. Snart havde den unge mand fået smag for at lave forretninger med biler, og den 20. april 1929 rykkede den nyslåede automobilforhandler ind i et lokale i ejendommen Vesterbro 45. Her begyndte det virkelige eventyr, der med tiden gjorde V. Holm Jensen til en af provinsens førende automobilforretninger. Næsten fra første dag fik han overdraget Opel-salget på Fyn. I begyndelsen var det dog handelen med brugte biler, der gav smør på brødet.

Bilfirmaet V. Holm Jensen åbnede filialen i februar 1965 ”Autohuset”, Faaborgvej 3. Forretningsfører Richard Bahl (tv) skulle lede forretningen. Direktør V. Holm Jensen ses selv til højre i lang frakke og med hat (Fyens Stiftstidende pressefotografsamling, Stadsarkivet).

Det odenseanske bilfirma forstod at vokse, selv om det var grundlagt samme år som børskrakket i Wall Street. Rammerne blev hurtigt sprængt og naboejendomme opkøbt. I 1938 blev nye udstillingslokaler, værksteder og en række specialafdelinger taget i brug. Da krigen kort efter brød ud, blev bilbranchen hårdt ramt. Benzinen blev rationeret, hvilket især ramte personbilerne. Nu blev der solgt biler under mottoet: ”Køb en vogn og sæt den hen til bedre tider”.

Under krigen var store dele af den danske vognpark opklodset eller fik gas-generatorer, der blev et af firmaets slagnumre. Samtidig reparerede firmaet – ligesom den lokale konkurrent Fehr – køretøjer for den tyske værnemagt på Fyn. Som et led i samarbejdspolitikken blev danske firmaer opfordret af regeringen til at påtage sig den slags arbejde, og på Fyn blev V. Holm Jensen udpeget som leder af Ankaufsring (indkøbsring) Funen, som foruden hans eget firma bestod af Fehr & Co. Det var dog en torn i øjet på modstandsbevægelsen, og begge bilfirmaer blev flere gange udsat for sabotage. V. Holm Jensens værksteder på Vesterbro blev den 11. juni 1944 udsat for et bombeattentat fra modstandsbevægelsen. Værkstederne blev fuldstændigt raseret, og to sabotagevagter blev dræbt.

Bilfirmaet V. Holm Jensen byggede nyt udstillingslokale med fremtiden for øje, for Odinsgade var udset til ny hovedgade ved gadegennembrud i Søndergade-Odinsgade-linjen, men først i 1970’erne opgav byrådet dette – måske efter at have set konsekvenserne af gennembruddet ved Thomas B. Thriges Gade (Fyens Stiftstidende pressefotografsamling, Stadsarkivet).

Da krigen sluttede, blev Holm Jensen anklaget for værnemageri, men han blev pure frifundet, og snart kom der fornyet fremgang. I 1946 blev Holm Jensen forhandler af alle mærker fra General Motors, og i 1950 kom Opel efter en pause tilbage på markedet og ind i udstillingsvinduerne.

I 1960’erne flyttede V. Holm Jensen fra Vesterbro og til Nyborgvej, hvor et nyt hovedsæde med salg, værksted og service af biler blev opført. Grund og bygninger på Vesterbro blev solgt til opførelse af et Føtex-supermarked. Holm Jensen har desuden et værksted på Peder Wessels Vej og en afdeling med klassiske biler på Agerhatten. Sidstnævnte er ikke omfattet af handelen.