Ansgars Kirke

b0023392

Koloreret postkort med cykelstien ved Sdr. Boulevard 1908. I baggrunden ses den nye Ansgars Kirke (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odenses indbyggertal voksede i 1800-tallet med 6-700 %, og byen bredte sig hastigt med kvarterdannelser i snart sagt alle retninger. Ikke underligt, at det også fik konsekvenser på kirkeområdet, hvor man i begyndelsen af 1900-tallet bl.a. fik nye kirker ved Sdr. Boulevard, på Rugårdsvej, i Hunderupkvarteret, på Skibhusvej og ved Ejbygade – selv om de to sidstnævnte steder faktisk lå uden for købstadens daværende grænse.

For Skt. Knuds Sogns vedkommende var der sket en stor befolkningsvækst ikke mindst mod syd og vest, og blandt beboerne i de nye kvarterer rejste der sig snart stemmer for at få egen sognekirke. I 1898 var en forberedende komité i gang med arbejdet. Stiftsprovst L.N. Balslev var formand for komiteen, og et af de øvrige medlemmer var sognepræst Emil Koch. Derudover medvirkede vinhandler og byrådsmedlem F.L. Hey også i det indledende arbejde. Først overvejede man en placering med facade mod Vandværksvej, men komiteen kom hurtigt på andre tanker og pegede da på den nuværende placering som et egnet sted til en ny kirke. Den ville på det sted blive en pryd for indkørslen til byen.

I 1899 satte man den egentlige indsamling i gang, og i løbet af vinteren 1899-1900 var man nået op på at have samlet omkring 60.000 kr. ind – det svarede vel dengang til 60-80 årslønninger for en arbejder. Byrådet besluttede sig for at skænke en grund til byggeriet – i et hjørne af det store offentlige anlæg på stedet.

Arkitekt Niels Jacobsen tilbød komiteen, at han vederlagsfrit ville tegne kirken og stå for det overordnede tilsyn – et kulant tilbud, som komiteen hurtigt tog imod. På få år kom Niels Jacobsen således til at sætte et meget markant præg på Odense med bygninger som f.eks. Grand Hotel og Torvehallen (1897), Odense Tekniske Skole (1898) og Fyns Forsamlingshus (1900) og nu kirken.

b0029574

Ansgars Kirke under opførelse 1902. Bygningsarbejderne er stillet op til fotografering. Chr. David fot.

Grundstenen til Ansgars Kirke blev nedlagt i oktober 1901, og godt et år senere, den 30. november 1902 var man klar til kirkeindvielse. Komiteen havde egentlig foreslået navnet Allehelgens Sogn, men dette forslag vakte modvilje i byrådet, som så blandt andre forslag valgte navnet på Ansgar, også kaldet Nordens Apostel for sin rolle i indførelsen af kristendommen i de nordiske lande.

Emil Koch havde været en af fortalerne for den nye kirke, men han mente ikke, at ministeriet havde handlet hurtigt nok i sagen. Hans offentlige kritik indbragte ham en tydelig misbilligelse, men mange af Kochs venner skillingede så sammen til en pengegave, som Koch omsatte i to relieffer over døren til den nye kirke. Folkeviddet døbte dem hurtigt ”Kochs næse”. Kirken har fået tilbygninger, som senere er fjernet, og senest er der tilføjet en moderne, nærmest helt nedgravet sognegård.