Apoteker i Odense

b0050519

Svaneapoteket i Vestergade 1952. (Fyens Stiftstidende, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Helt tilbage i 1549 fik Odense sit første apotek, og indehaveren var ingen ringere end kong Christian III.s livlæge, Cornelius Hamsfort, der var af hollandsk afstamning. Han var åbenbart en betydelig person, og kongen overøste ham nærmest med begunstigelser. Det første apotek, Løveapoteket, fik til huse i den sidste katolske biskop Jens Andersens Beldenaks gård, der lå midt ude på det, vi i dag opfatter som Flakhaven.

Her drev den første apotekers søn og sønnesøn også den virksomhed, de arvede efter deres far. I hele 87 år hed byens apoteker således Cornelius Hamsfort. Derefter gled apoteket ud af slægtens eje, og det flyttede samtidig til Overgade. I de næste 100 år flyttede det flere gange, men i 1740’erne endte det på ny i Overgade, hvor det havde til huse i nr. 8 i mere end 150 år, inden det flyttede til Fisketorvet – først på hjørnet af Overgade og siden, da ejendommen blev revet ned i forbindelse med anlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade, til Fyns Tidendes ejendom, hvor der nu er irsk pub. Løveapoteket lukkede i 1989.

Mange apotekere har spillet en stor rolle i byens historie. Bedst kendt er nok Gustav Lotze, der var en dominerende skikkelse i etatsrådernes by i slutningen af 1800-årene. Han var indehaver af Løveapoteket i mere end 40 år. Men andre har også spillet en stor rolle, og da zar Peter den Store i 1716 var på besøg i Odense, boede han efter kongens ønske hos byens apoteker, Peter von Westen.

Odenses vækst fik også betydning for apotekerne – men da byens andet apotek så dagens lys i 1799, var det først og fremmest hensigten via apoteket at skaffe penge til behandlingen af syge på Gråbrødre Hospital. Det nye apotek fik til huse i Vestergade og antog i 1811 navnet Svaneapoteket, hvorefter byens ældste apotek også ville have et navn – og det blev som nævnt så opkaldt efter dyrenes konge.

Da industrialiseringen virkelig havde betydet noget for byvæksten, og nye kvarterer skød op overalt, var det naturligt, at det også måtte få konsekvenser for antallet af apoteker. Byens tredje apotek blev Skt. Knuds Apotek i Kongensgade, der blev oprettet i 1890, selv om der havde været stor skepsis over for placeringen – i byens udkant!

b0052102

Ansatte fra Apoteket Bryggergården studerer solformørkelse i 1954. (Fyens Stiftstidende, Stadsarkivet)

I 1900-tallet tog udviklingen for alvor fart. Allerede i 1900 fik byens sit fjerde apotek, Albani Apotek, der fik til huse på hjørnet af Hunderupvej og Læssøegade – der hvor Restaurant Carlsens Kvarter nu er et kendt vandingssted. Længere fremme i århundredet kom der også apoteker nord for jernbanen (Skt. Hans Apotek) og i forstæder som Dalum og Bolbro, ligesom Apoteket Ørnen blev oprettet i bymidten, hvor apotekerne efterhånden lå ganske tæt – ikke mindst, da Apoteket Bryggergården også blev placeret her. I nutiden er apotekernes rolle en ganske anden end for 100 eller blot for 50 år siden. Stort set al produktion af medicinalvarer er forsvundet. Til gengæld er forbruget af lægemidler steget voldsomt.