Apotekerhuset

b0051871

Apotekerhuset (også kaldet Apotekergården), som den så ud, da Jens P. Koch købte den i 1951 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Apotekerhuset – eller Apotekergården, som den også blev kaldt – lå tidligere på en mark, der hørte til en gård i landsbyen Ejby. Jorden blev i 1814 solgt til apoteker Jannik Andersen, der drev Løveapoteket i Odense. På det tidspunkt lå marken formentlig ubebygget hen og blev sikkert brugt til græsning for nogle kreaturer. Fra slutningen af 1820’erne kendes et lille stråtækt hus og en udbygning. Huset blev kaldt Nøjsomhed.

Den gamle apoteker Andersen døde i 1854, og apoteket – og Nøjsomhed – blev overtaget af apoteker Gustav Lotze, der i 1881 opførte nye bygninger, hvoraf en del er bevaret på Vermehrensvej 14 (i dag Carl Bro Gruppen).

I Lotzes tid gled det gamle navn Nøjsomhed ud af brug, og stedet blev i flæng omtalt som Apotekerhuset og Lotzes Landsted. En allé af rødtjørn førte hen til huset fra Nyborgvej. Huset blev i slægtens eje i flere år, og på gården fandtes store frugtalleer af blomme-, kirsebær-, pære- og æbletræer, ligesom der også blev dyrket en række forskellige apotekerurter.

Dyrkning af medicinske urter tog fart under Lotze, der anlagde de medicinske plantekulturer, som i årenes løb blev betydeligt udvidet og af den efterfølgende ejer indordnet under en regelbunden driftsplan. I 1910 fortælles, at arealet med lægeurter var udvidet, og det omtales som ”de syges have” og ”de syges håb”. Nogle arter dyrkedes på grund af plantens blomst, blad, frugt, frø eller rod, og blev udnyttet dels som giftstoffer, dels til te, olie, pulver, røgelse eller som parfume.

Sommeren igennem var der til tider beskæftiget flere end 100 kvinder og børn med indhøstning af de forskellige plantedele, som siden blev tørret på gårdens lofter og siden forarbejdet på et laboratorium ved Løveapoteket i Overgade. Karl Gustav Olsen fortæller i sine erindringer, hvordan han i 1920’erne plukkede kamilleblomster på akkord på Apotekergården. På denne tid boede han med sine forældre i det hus, som da var det yderste på Nyborgvej, og hvorfra der var udsigt over markerne helt til Killerup, og altså over Apotekergårdens arealer.

Apotekerhuset blev i 1941 købt af konsul Th. Andersen, Vingården, der 10 år senere videresolgte stedet til byggefirmaet Jens P. Koch, der udstykkede jorden og blandt andet anlagde rækkehuse og villaer langs Eckersbergsvej, Frølichsvej, Jens Juels Vej, Vermehrensvej og Vilh. Kyhns Vej.