Den 9. april 1940

b0000406
Tyske bombefly over Odense om morgenen den 9. april 1940 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Den 9. april vågnede odenseanerne op til lyden af flyvemaskiner, der kastede de såkaldte ”Oprop” ned. Kort efter kl. 8.00 kørte den tyske kaptajn Kanzler og et par befalingsmænd i biler fra Nyborg til kasernen i Odense, hvor de nærmest fandt kommandanten alene hjemme, da de fleste fra regimentet kort forinden var udstationeret i Sønderjylland. Den tyske ”erobring” af Odense forløb derfor uden vanskeligheder.

Under larmen af de overflyvende tyske maskiner gik byens liv i gang i en stemning af uvirkelighed, uvidenhed og kaotiske følelser. Der var dog ingen tegn på panik eller uro, og på fabrikker og kontorer, i forretninger og skoler gik livet videre.

Overalt blev situationen drøftet og endevendt, men ingen kunne svare, og rygterne fik frit løb. Efter radioens normale morgenudsendelser kom kl. 9.00 det tyske ”Oprop”, oplæst af en dansk speaker. Opråbet blev gentaget hver time. Kl. 12.30 kom endelig en meddelelse fra den danske regering, som også blev trykt i eftermiddagsaviserne. Den omtalte den tyske besættelse og rummede blandt andet en henstilling om at undgå uoverlagte handlinger. Den eneste kontante nyhed var ellers en meddelelse om, at total mørklægning blev indført over hele landet fra og med samme aften.

Der gik flere uger, før de tyske soldater kom til Odense, Franz Eitel, der var tysk soldat, fortalte i Odensebogen 2009 om tyskernes ankomst til den fynske hovedstad: ”Vi var stadigvæk stationeret i Lübeck, da Tyskland den 9. april 1940 besatte Danmark og Norge”. Først den 16. april kørte hans kompagni ind i Danmark. Overalt blev der flaget med Dannebrog, og de tyske soldater troede, det var til ære for dem. Hvorfra skulle de også have vidst, at den senere dronning Margrethe netop var blevet født? ”Vi syntes selvfølgelig, at det var mærkeligt – her kom den tyske hær rullende ind i Danmark, og så blev der alle vegne flaget med det danske flag”.

De godt 45 tyske soldater blev indkvarteret på kasernen på Sdr. Boulevard. De var en fortrop, der også talte et par kvinder, der dog blev installeret på Missionshotellet. Den lille fortrop skulle tage sig af lyttetjenesten. På kasernen spiste de tyske soldater den første tid sammen med de danske soldater, og det forløb ifølge Franz Eitel helt uden problemer.

I maj flyttede de danske soldater ud, og i stedet flyttede den tyske bataljon ind den 18. maj. I et brev til den konservative politiker John Christmas Møller den 21. maj hed det blandt andet: ”Her i byen har befolkningen taget besættelsen forbavsende roligt, vi har jo heller ikke haft noget militær, før der den 18. maj rykkede syngende tyske tropper ind i gennem byens gader og hejste det tyske rigsflag over kasernen. Dette rystede unægtelig befolkningen meget”.