Arena Fyn

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Arena Fyn blev opført i 00’erne, da Odense fik en række nye idrætsanlæg.

I mange år havde kommunen selv bygget og drevet byens større idrætsanlæg, men nu var man slået ind på en linje med, at kommunen i stigende grad støttede kommercielle idrætsanlæg, hvis projektering og drift blev overladt til professionelle idrætsklubber og private investorer. Skiftet blev forklaret med, at det var nødvendigt, hvis byen skulle have moderne arenaer, der kunne måle sig med andre byer. Kommunen havde med andre ord ikke selv penge til at opfylde ambitionerne.

Det nye årtusinde var meget nyt, da diskussionerne om et multikulturhus blussede op i Odense. Byen savnede dog penge, og debatten døde ud, indtil Fyns Amt meldte sig på banen som fødselshjælper. Og Odenses kulturstrategi fra 2004 satte yderligere skub i sagerne. På et historisk byrådsmøde i december 2004 besluttede man at bruge et trecifret millionbeløb på kultur og idræt. Pengene kom overvejende fra salget af kommunens Elsam-aktier.

Strategien var opsigtsvækkende, da byen kort forinden havde været igennem en større sparerunde, men med et kommunevalg i horisonten var der stor politisk lyst til at få gang i sagerne. Da Elsam-pengene var et engangsbeløb, kom kulturstrategien til at handle meget om mursten.

Idrætten var oprindelig ikke tænkt som en del af kulturplanen, men undervejs blev visionerne justeret. Kulturstrategien var resultatet af et bredt forlig med mange kompromisser, og arenaen var Venstres fingeraftryk.

Når Arena Fyn endte med at blive en vigtig brik i kulturstrategien, så var det ikke mindst, fordi nogle private investorer gik ind i projektet. Først ville man ombygge en af messehallerne i Odense Congress Center, men det blev ændret til en ny arena. Problemet var blot, at det ville blive langt dyrere end de 40 millioner kroner, som kommune og amt ville skyde i et projekt.

Flere forslag til en arena var i spil, men selv om kommunen blødte op på den økonomiske ramme, var finansieringen stadig en udfordring. Der måtte flere penge fra private investorer til, og så kom Odense Congress Center på banen og lovede at stille med halvdelen af pengene – og en garanti for driften.

Der blev herefter lavet en aftale, og i oktober 2007 åbnede arenaen officielt. Odense Kommune disponerede over en tredjedel af tiden i arenaen, men det har senere vist sig, at kommunen brugte den langt mindre. I den endelige aftale var det også indføjet, at arenaen efter 20 år helt overgik til Odense Congress Center. Kommunen skulle herefter betale ved brug.

Arena Fyn havde allerede fra begyndelsen flere kritikere. Nogle kaldte finansieringen for et skjult offentligt tilskud til en privat virksomhed. Andre påstod, at budgettet var sminket, så tallene passede bedre. Og atter andre mente, at arenaen var for lille. Men uanset hvad, så havde Odense fået en multiarena.