Det blomstrende Stige

B0052619

Forud for Mors Dag og blomstershowet i Stige Forsamlingshus var der i maj 1965 et festligt optog gennem Odense med 11 udsmykkede vogne pyntet med 200.000 blomsterhoveder, blandt dem en bedrøvet ølhund, der gerne ville vide, hvornår den måtte glamme igen. Baggrunden var en landsdækkende ølstrejke. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Gennem en årrække har Odenses blomsterfestival sat sit tydelige præg på Odenses midtby, men ideen om en blomsterfestival er faktisk ikke helt ny.

Allerede H.C. Andersen havde blik for det grønne og digtede i 1831 sådan her: ”Selv navnet Fyn betyder fin, og vil så meget sige, at Fyn, det er en have fin for hele Danmarks rige”.

Fra 1900-tallets begyndelse skød flere store gartnerier op i Odenses omegn. Det gjaldt ikke mindst i Stigeområdet. De fleste gartnerier var i begyndelsen frilandsgartnerier, hvor gartnerne udnyttede den lette jord til at dyrke blomkål, jordbær og lignende. Fra efterkrigstiden kom dyrkning af blomsterløg til at sætte sit præg på egnen. På markerne kunne man blandt andet se tulipaner, hyacinter og krokus i lange baner.

Det var løgblomsterne, der kom til at danne grundlag for Stiges blomsterfestival, eller rettere sagt Mors Dag-arrangementerne, der gennem 1950’erne og 1960’erne blev holdt ved Stige Forsamlingshus. Sagen var den, at blomsterhovederne måtte falde, for at de ikke tog kraften fra løgene. I stedet for at kaste blomsterne bort fandt nogle gartnere på at bruge dem til dekorationer.

Det begyndte med, at de unge gartnere for at hylde deres mødre tog de afskårne blomster og lavede dem om til blomsterbilleder og -dekorationer, der blev opstillet ved gartnerierne. En blomstrende succes var skabt. Folk strømmede til gartnerbyen, samtidig med at de valfartede til ”løgparker” som f.eks. den ved Langesø, og sidst i 1950’erne udviklede blomsterarrangementet sig til noget større. Det gik fra at være private udsmykninger ved de enkelte gartnerier til at blive et fælles arrangement ved det lokale forsamlingshus.

Ideen var at fejre Mors Dag og tjene penge til vedligeholdelse af forsamlingshuset. Der var blomsterudstilling i forsamlingshuset gennem flere dage, og på parkeringspladsen var der lavet fantasifulde blomsterfigurer. Nogle af dem kunne være temmelig store, helt op til et par meter. Der blev også anlagt blomsterbede med springvand og små kunstige vandløb.

I 1960’erne udviklede Stige-gartnernes ”blomstershow”, som Fyens Stiftstidende konsekvent kaldte arrangementet, sig til en mindre fest, hvor der også var tombola og blev serveret kaffe med lagkage i forsamlingshuset, mens parkeringspladsen udenfor lignede et blomsterparadis med tusindvis af forårsblomster. Det hele foregik selvsagt med frivillig arbejdskraft. Udstillingen var et stort tilløbsstykke – af folk fra både nær og fjern. I 1963 lagde skønsmæssigt 25.000 mennesker vejen forbi Stige i de tre dage, arrangementet varede. Og der var nok at se på, da der stadig var udsmykning ved gartnerierne, og flere gartnerier også holdt åbent for besøgende.

Dyrkningen af blomsterløg forsvandt dog lidt efter lidt, da den krævede mange lønkroner, og dermed forsvandt Mors Dags-arrangementerne i Stige også.