Europatoget

B0063015

Borgmester I.Vilh. Werner taler ved åbningen af Europatogets udstilling i Odense, 22. september 1951 (Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Efter 2. verdenskrig gik der kun kort tid, inden Europa reelt var delt i en øst- og en vestblok, og i marts 1946 brugte Winston Churchill betegnelsen Jerntæppet for denne adskillelse. USA og Vesteuropa styrkede i de følgende år det transatlantiske samarbejde på flere måder, både økonomisk og militært – blandt andet gennem den såkaldte Marshallhjælp og ved oprettelsen af NATO.

I forbindelse med den omfattende Marshallhjælp til vesteuropæiske lande blev der oprettet en organisation for europæisk økonomisk samarbejde, OEEC, med hovedsæde i Paris. Dens opgave var i første omgang at stå for administrationen af hjælpen, men sideløbende med virksomheden kom der også gang i andre former for samarbejde mellem de vesteuropæiske lande. Og det var i den sammenhæng, at Europatoget fra den 23. til den 25. september 1951 var i Odense, hvor der var gratis adgang til syv togvogne, opstillet på sporet ved Jarlsberggade.

Toget kom fra København, hvor det havde været åbent for besøgende i nogle dage, og efter besøget i Odense fortsatte det til Aarhus. Det nåede at besøge mange europæiske lande, og det fortælles, at over 3 millioner vesteuropæere nåede at besøge udstillingen. Da toget kom til Odense, havde mere end 1,5 million allerede været igennem udstillingen.

I Odense blev toget budt velkommen af både borgmester I.Vilh. Werner og stiftamtmand Jacob Høirup. Lederen af Marshall-administrationen i Danmark, Mr. Charles A. Marshall, talte også ved åbningen, og de inviterede gæster blev derefter ledt gennem udstillingen, inden det hele blev åbnet for offentligheden.

Avisen berettede udførligt om begivenheden og fandt udstillingen meget smukt og meget tidssvarende indrettet. Som vesteuropæer fik man et godt indtryk af, at det gik fremad i vores del af verden, mente avisen, og det blev understreget med talrige lyseffekter, smældende musik og forevisninger i togets non-stop biograf, der gav plads til 5.000 mennesker i løbet af en dag. Her var også et Mester Jakel-teater og et sted, hvor man kunne føre telefonsamtaler med kendte danske mænd og kvinder.

Europatogets besøg blev fulgt op med store annoncer i de odenseanske dagblade, og der blev ikke lagt skjul på, at hensigten med toget var at bidrage til at styrke det europæiske samarbejde. Avisen skrev det endnu mere lige ud: ”Det kan imidlertid ikke undgås – og det er kun gunstigt – at man går fra udstillingen med en fornemmelse af, at propagandaen frem for alt former sig som et gjaldende trompetstød for Europas forenede stater”.