Sabotage på havnen

13283
Ved sabotagen mod damperen Hever i Odense Havn den 31. august 1944 flød smørdritler fra skibet ud i havnebassinet (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense Havn har faktisk også en dramatisk historie – f.eks. med den store havnebrand i 1925 og i september 1942 den første store sabotagebrand under den tyske besættelse. Og mere fulgte.

Sommeren 1944 blev en urolig tid – også på havnen. Sabotagen tog til, og tyskerne og deres håndlangere svarede igen med gengældelsesaktioner. Den 10. august 1944 skete der en eksplosion på havnen, hvor damperen Røsnæs blev svært skadet. Skibet, der var bygget på Stålskibsværftet, var samme dag blevet overleveret til det danske rederi Hahn Petersen og skulle have været til Helsingør.

Røsnæs havde været inde i havnen for at få kul ombord og var på vej ud mod Gabet, da besætningen opdagede fejl og vendte om. Hen på eftermiddagen begyndte besætningen at gøre skibet klar til at sejle ud igen, men så eksploderede bomben, der var smuglet ind og anbragt, mens skibet endnu lå på værftet. Røsnæs måtte derfor tilbage til værftet for at blive repareret. De odenseanske modstandsfolk var dog ikke færdig med Røsnæs, der et par måneder senere igen var sabotagemål.

I august 1944 lagde havnen også vand til en anden aktion. Denne gang var det S/S Hever, det gik ud over, en båd, der sejlede i fast rutefart mellem Odense og Hamborg. Den var lastet med smør, frø og mælkepulver.

Midt om natten mellem den 30. og 31. august 1944 gik tre danske frihedskæmpere i aktion. To af dem holdt vagt, mens den tredje, Kristian Hansen, svømmede de 300 meter over til skibet Hever med sprængladningen om halsen og satte den fast til skibet med magneter en meter under vandlinjen.

Det var en meget risikabel aktion, da tyskerne gik vagt på kajen og på skibets bro. Alt gik dog planmæssigt, og de to tidsindstillede bomber eksploderede flere timer senere. Da lå modstandsfolkene hjemme i deres senge. Eksplosionen gik stærkt ud over Hever. Skibet sank og stod på bunden med vand helt op til broen. Næste morgen vågnede odenseanerne op til et havnebassin, hvor smørdritlerne svømmede rundt. Nogle nåede endda at sikre sig smør, inden området blev afspærret, og først i december 1944 blev skibet hævet. Ikke underligt, at Kristian Hansen længe efter bar tilnavnet ”Hever”.

De vellykkede skibsaktioner i Odense Havn gjorde tyskerne urolige, så de krævede mere kontrol på havnen.