Begreber og symboler

Lilje03

Odenseliljen over rådhusets hovedindgang (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).