Begreber og symboler

Lilje03
Odenseliljen over rådhusets hovedindgang (Claus Thøgersen fot., Stadsarkivet).