Bolbro Kirke

b0058245

Indvielse af den ny kirke februar 1961. Der mødte 500 mennesker op – nøjagtigt hvad der kunne være i kirken (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Bolbro var i tidernes morgen en del af Skt. Knuds Landsogn, men da Ansgar Sogn blev udskilt i 1902, blev Bolbro en del af det nye sogn. Fra mellemkrigsårene oplevede Bolbro en kolossal udvikling, og landsbyen skiftede karakter til forstad. Der opstod derfor et naturligt ønske om at få lokale gudstjenester. Store Bededag 1929 blev der for første gang holdt en gudstjeneste i Bolbro, og det var skolen, der lagde lokaler til.

Efter 2. verdenskrig kom der langsomt skred i sagen. I 1947 fik Ansgar Kirke en præst, der skulle tage sig af Bolbro, og året efter blev der indrettet en midlertidig kirke i et lokale, som Boligselskabet Ringen stillede til rådighed. Endelig blev Bolbro Sogn oprettet i 1952.

De næste år arbejdede sognet med flere planer for en kirke, og efter at arkitekten Axel Jacobsen døde midt i processen, blev arkitektbrødrene Erik og Ebbe Lehn Petersen koblet på. Brødrene var allerede i fuldt sving med Munkebjerg Kirke. En ny skitse til Bolbrokirken blev godkendt af Kirkeministeriet i 1959.

Spørgsmålet var blot, hvor kirken skulle ligge? Siden 1940 havde der været forskellige placeringer i spil, og menighedsrådet for Ansgar Sogn pegede selv på en grund ved Stadionvej, da al erfaring viste, at ”en kirke hellere skal ligge lidt nærmere byens centrum end tyngdepunktet for bebyggelsen”. Andre placeringsforslag ved hjørnet af Middelfartvej og Regnar Lodbrogs Vej lå med andre ord for langt ude.

Dermed var diskussionen om kirkens placering dog langtfra ovre, snarere tværtimod. Da Bolbro fik sit eget menighedsråd, gik det nye råd straks på udkig efter en anden byggegrund end den ved Stadionvej, som rådet mente lå uheldigt på grund af de mange boligblokke, der klemte kirken inde. Menighedsrådet drømte om en grund ud mod Middelfartvej, og kommunen foreslog derfor en placering ved hjørnet af Middelfartvej og Dybdevej, men det afviste menighedsrådet – formentlig af frygt for betydelige udgifter til fundering.

Så foreslog kommunen en placering ved børnehjemmet ved hjørnet af Bystævnevej og Møllemarksvej, men heller ikke det forslag faldt i menighedsrådets smag. Så ville man alligevel hellere bygge ved Stadionvej. Når menighedsrådet skiftede mening og accepterede Stadionvej, så var grunden også den, at der nu var blevet bygget ældreboliger ved Roesskovsvej.

Udgravningerne til Bolbro Kirke begyndte i december 1959, og i foråret 1960 blev grundstenen til kirken lagt. Den 26. februar 1961 blev Bolbro Kirke indviet.