Butikscentre

b0052689

Åbning af “selvbetjeningsbutikken” Dinesca i Nørregade i 1965 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Efter 2. verdenskrig kom ændringerne i butiksmønstret langsomt krybende, og det var især de mange småbutikker, der tidligere lå i alle byens sidegader, det gik ud over. I løbet af 1950’erne og især 1960’erne forandrede byens butiksmønster sig markant. Nye måder at emballere og konservere varer på gjorde blandt andet, at man kunne levere mange varer færdigpakkede.

Det åbnede op for de såkaldte selvbetjeningsbutikker, som krævede færre ansatte til at betjene mange kunder. En lovændring gjorde det samtidig muligt for dagligvarebutikkerne at føre et bredere varesortiment – f.eks. blev det tilladt at sælge mælk sammen med andre levnedsmidler.

Følgen blev, at handelen blev koncentreret på færre og større butikker. Og tendensen gik mod stadig større butikker og nye butiksformer, og de kom ofte til at ligge i byens udkant, hvor man så nemt som ingenting kunne skabe gode parkeringsforhold, hvad der typisk havde voldt kvaler i bymidten.

Det første eksempel på de nye tider var Tarupcentret, der åbnede den 3. december 1968 – så man var klar til julehandelen. Allerede da Paarup Kommune fik sit nye rådhus i 1957, var der udlagt jord, som kunne bruges til et handelscenter efter amerikansk forbillede – sådanne centre, ”shopping malls”, var begyndt at dukke op fra indgangen til 1950’erne. Sognekongen Lennart Larson og kommunen gik i spidsen, da man sammen med lokale handelsdrivende i 1967 dannede Tarup Handelscenter A/S.  Tarupcentret, der var provinsens første overdækkede butikscenter (Rødovre Centrum åbnede i 1966), havde 21-22 forretninger, da det åbnede. Siden er centret blev udvidet adskillige gange.

I Odense var der også røre i andedammen. I 1969 åbnede varehuset Magasin efter en større ombygning, og på Vesterbro og i Bolbro slog Føtex dørene op. Og i 1971 blev Nordeuropas største indkøbscenter, Rosengårdcentret, såmænd indviet med kongeligt besøg, da prins Henrik klippede snoren til centret over. Ved åbningen udtalte den daværende konservative byplanrådmand, Poul Nielsen: ”Jeg forstår godt den ængstelse, forretningsfolk i centrum kan føle. Men jeg håber, ængstelsen forbliver ubegrundet, for en turistby som Odense vil altid have et levende citykvarter”.

Siden den tid er nye butikscentre skudt op, nemlig Vollsmosecentret (1972) og Dalumcentret (1989). Varehuset Bilka, der nu er centrum i et større forretningskompleks, åbnede i 1976.