Byens posthuse

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Postvæsenets historie kan i hvert fald føres tilbage til den navnkundige Christian IV, der i 1624 oprettede en postrute mellem København og Hamburg, og langs ruten blev der oprettet poststationer. Der dukkede nu posthuse op i mange danske byer, og i begyndelsen tog det den ridende post hele fem døgn at få post fra hovedstaden til Hamburg – vel at mærke om sommeren. Om vinteren var rejsen et par dage længere.

 

Odense lå centralt og var blandt landets største byer, så den fynske hovedstad fik tidligt et posthus. I første omgang blev det dog skriveren fra landstinget, der fik til opgave at modtage og udlevere breve, og han blev formentlig blandt andet lønnet med en andel i portoen. Den ordning holdt indtil 1653, da byen fik sin første kongeligt udnævnte postmester, Otto von Oesede. Posthuset og postmesteren delte adresse, nemlig i gården Mageløs i Vestergade. I takt med at nye postmestre kom til, flyttede posthuset rundt. Og posthusene fik flere funktioner.

 

Sidst i 1700-tallet reorganiserede man postvæsenet og besluttede, at der skulle indrettes kongeligt privilegerede gæstgiverier i de byer mellem København og Haderslev, der ikke havde noget sådant i forvejen. Det havde Odense ikke, og derfor fik byen en kongelig post- og gæstgivergård, der lå, hvor Overgade og Hans Mules Gade i dag mødes.

 

Gennem årene kom der stadig nye postruter til, og Odense fik med årene en væsentlig rolle for posten på Fyn. Da jernbanedriften fra anden halvdel af 1800-tallet blev udbredt og overtog store dele af postfragten, fik Odense blot forstærket sin position som postens fynske knudepunkt.

 

I 1865 blev der lavet et mindre udleveringssted på rådhuset, men byen fik samtidig et nyt posthus tæt ved den nye banegård. Den placering var imidlertid upopulær, da posthuset lå for langt fra byens centrum! Løsningen blev, at postvæsenet i 1894 i stedet rykkede ind i den gamle katedralskole ved Gråbrødre Plads. Det nye posthus blev i 1916 suppleret med en nybygning ved banegården – i dag kendt som spillestedet Posten.

 

I den hastigt voksende by var der brug for flere posthuse. Vejviserne omtaler i 1950 i alt 10 posthuse, og efter kommunesammenlægningen i 1970 nåede man vist op på hele 35 posthuse. Der var også brug for en mere rationel organisation, og derfor købte postvæsenet flere ejendomme i området ved Dannebrogsgade, og her åbnede et nyt, stort posthus i 1983.

 

Gennem de sidste årtier er antallet af posthuse blev reduceret. I 1980 var der 11 posthuse tilbage, og da posthuset ved Brandts Klædefabrik lukkede i 2013, var der kun to posthuse tilbage i Odense – resten af ekspeditionen klares fra såkaldte postbutikker.