Den gamle haves bindingsværkshus

 

b0100138

Den gamle Have i Allerup blev i 1934 omdannet til idrætsplads for Odense Amts Gymnastikforening, 1. Hovedkreds. Kort efter indvielsen blev spørgsmålet om anlæggelse af et svømmebassin rejst, og formændene for Allerup, Fraugde, Birkum, Sdr. Nærå, Hjallese og Højby gymnastikforeninger gik videre med sagen. Den 8. juli 1934 blev svømmebassinet åbnet og i foråret 1935 stod også en restaurationsbygning klar. (Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Det var strålende sommervejr, da Den gamle Have søndag den 8. juli 1934 slog dørene op. Avisen skrev om, at mindst 3.000 mennesker – når man talte de aktive med – var mødt frem. Det blev en stor dag for Allerup Gymnastikforening og for Odense Amts Gymnastikforenings 1. hovedkreds. Efter månedsvis at have knoklet med at få den gamle gårdhave omdannet til et idræts- og opvisningsanlæg for den folkelige gymnastik, var man nu klar til at indvie pladsen.

Festen blev indledt med en fælles indmarch af alle aktive deltagere. Gymnasterne blev samlet på nabogården, Allerup Skovgaards gårdsplads, hvor gymnastiklærer A.P. Dømmestrup, Ollerup, fik samlet tropperne og førte an. Fra Allerup Skovgaard marcheredes med kredsfanerne og regimentsmusikken fra Odense i spidsen til festpladsen, hvor gymnasterne tog opstilling på plænen.

”I dag tager vi Den gamle Have – selv beliggende midt i Danmarks have – i brug”, lød det ud over opvisningspladsen fra højtaleranlægget, da formanden for 1. hovedkreds, gårdejer Jens P. Jensen, Lumby, holdt indvielsestalen. En masseopvisning af ca. 1.000 gymnaster fulgte, hvorefter de enkelte karle  og pigehold viste deres kunnen. Dagen bød også på folkedans, håndbold, fodbold, svømning og udspring samt foredrag efter spisepausen.

Men der manglede et serveringssted, hvor der kunne købes kaffe/te, kager, is og lignende. Men der var håb. For Jens Madsens gamle bindingsværksgård i Ejby ved Odense skulle rives ned. Det gamle, stråtækte stuehus, der lå over for Vor Frelsers Kirke, hvor Stjernegården ligger nu, blev i stedet for at blive revet ned købt af gymnasterne for 200 kr. og flyttet til Allerup gamle Have, og huset kom igen til ære og værdighed.

Haven havde dermed fået et hus, der passede til formålet og omgivelserne. Det smukke bindingsværkshus, der i folkemunde blev kendt som Hytten, blev opført i skovkanten ved siden af svømmebassinet. Huset, der blandt andet rummede en stor bondestue med pejs i midten, stod færdig i foråret 1935.

Restaurationen var et naturligt samlingspunkt, når folk var til stævne eller bare nød en søndag i haven. I 1968 fik bygningen en stærkt tiltrængt udvidelse, så der blev plads til flere gæster, og ikke mindst gav udvidelsen bedre køkkenfaciliteter. Den nye køkkenfløj var holdt i en stil, så man dårligt kunne se, hvor det gamle bindingsværkshus sluttede og det nye begyndte.

Gymnastikfolkene måtte gang på gang sande, at Allerup gamle Have var et dyrt bekendtskab, og da fik man i første omgang et kommunalt tilskud. På generalforsamlingen i 1992 blev spørgsmålet om havens fremtid rejst, men man besluttede at bevare haven, om end den var en økonomisk belastning. Det blev ikke sidste gang, at haven måtte kæmpe for sin overlevelse – uanset hvem der har stået for det formelle ejerskab.