Flakhavens tre K’er

b0000443

Flakhaven 1 fotograferet omkring år 1900 – altså før ombygningen i 1930-1932. Fyens Disconto Kasse holdt til på hjørnet af Flakhaven og Vestergade, mens Rasmus Hansens boghandel og P.A. Kruuse lå i resten af underetagen. På første sal holdt blandt andet fotograf G.P. Jacobsen til og det er ham, som har taget dette fotografi (G.P. Jacobsen fot., Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

De tre K’er ved Flakhaven – kommunen, kirken og kapitalen.

Det var i sin tid Fyens Disconto Kasse, der lagde sig på den prominente adresse ved byens centrale torv og byens hovedfærdselsåre, Vestergade. I 1800-tallets begyndelse var der grøde i den finansielle sektor. De første danske banker og sparekasser så dagens lys. Når folk tidligere havde haft brug for at låne penge, måtte det ske gennem stiftelser og privatpersoner og gerne mod pant i fast ejendom. Men med sparekasserne fik småkårsfolk mulighed for at lave opsparing og få renter. Byen savnede dog et sted, hvor købmændene og andre kunne optage større kreditter og ikke mindst foretage diskontering af veksler.

I Aarhus og Flensborg havde man fået en filial af Nationalbanken, men da odenseanerne flere gange fik nej til noget tilsvarende, tog nogle af Fyns førende forretningsfolk sagen i egen hånd. Der var flere initiativer på samme tid, men 28. marts 1846 blev der åbnet for aktietegning i en diskontokasse i Odense. Den 15. december samme år åbnede Fyens Disconto Kasse med kontor på Albani Torv. Bankens daglige leder blev købmand Lorenz Bierfreund, der også var den egentlige fader til banken, og han forblev dens direktør helt frem til 1891.

Banken blev kun kort tid på adressen, da den allerede i stiftelsesåret flyttede til Beldenaks kancelligård foran domkirken og på Flakhaven. I 1856 holdt Discontokassen flyttedag igen, da Beldenaks gamle bygning skulle rives ned. I stedet rykkede banken tilbage til Albani Torv – hvor man nu købte og fik ekspedition i den bygning, som senere kom til at rumme Kroen i Krogen ved Fyens Stifts Læseforening. I øvrigt omtrent der, hvor banken nu snart samler sit fynske hovedsæde.

Det var først i 1873, at banken flyttede til hjørnet af Vestergade og Flakhaven. I 1880 købte man naboejendommen mod Klingenberg, og så blev der bygget en stor ejendom ud mod Flakhaven. Det nye hus var holdt i fransk renæssance paladsstil. Arkitekten bag var odenseaneren C. Lendorf, der sammen med professor Herholdt også stod bag opførelsen af Odense Rådhus.

I 1930-32 fik ejendommen sit nuværende udseende, der skyldes arkitekt Holger Jacobsen – en bror til bankens direktør i en menneskealder, Georg Jacobsen. Det skete efter en omfattende ombygning både indvendigt og udvendigt. Bygningen fik ydermure med mørkerøde mursten og kobbertag – begge dele spillede bedre sammen med rådhuset og domkirken og skulle givetvis understrege Diskontokassens stilling som øens førende bank. Ombygningen var i øvrigt nødvendig af pladsmæssige grunde og for at få en mere praktisk indretning af huset.

Banken har således haft til huse ved Flakhaven fra 1873 – og har her gennemlevet store forandringer – deriblandt fusionen til Danske Bank. Det er dog værd at bemærke, at banken forbliver i centrum med sit lokale hovedsæde.