Bondestuen

38724

Bondestuen, Sdr. Boulevard (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Det lille bindingsværkshus Bondestuen ved Sdr. Boulevard, et ærværdigt traktørsted, har gennem flere generationer været et yndet værtshus for tørstige sjæle.

Stedet hed oprindeligt Hedehuset, og hele området langs den nuværende Sdr. Boulevard blev kaldt Odense Hed eller Store Hede eller blot Heden (som jo også var navnet på Sdr. Boulevard til begyndelsen af 1900-tallet). Hedehuset lå der, hvor vandløbet Hedebækken løb ud i Odense Å og dannede skellet mellem Dalum og Odense. Ved huset lå en bro over Hedebækken.

Huset, der var beboet af husmænd, kan i hvert fald føre sin historie tilbage til 1500-tallet, ja måske endnu længere tilbage. Det hørte under Dalum Kloster, i hvis jordebog det nævnes første gang i 1533. Efter reformationen kom det til at høre under godset Christiansdal, der blev oprettet på klostrets jord.

Da Odense Kommune i midten af 1870’erne købte Fruens Bøge af kammerherre Christian Benzons arvinger for 53.000 kr., omfattede købet både Fruens Bøge og Hunderup Skov samt en række andre bygninger. Hedehuset var én af de bygninger, der fulgte med i købet – andre bygninger var Skyttehuset og Carlslund. Kommunen havde dog ikke meget at bruge huset til, og derfor blev det i 1882 sat på auktion. Det var formentlig proprietæren på den nærliggende Aabakke, der købte huset, men siden skiftede det ejer flere gange.

Hestehandler Hans Hansen solgte f.eks. i 1913 Hedehuset til Aage Viggo Larsen, og det var formentlig Larsen, der grundlagde værtshustraditionen på stedet omkring udbruddet af 1. verdenskrig – og kort efter at de populære sporvogne i 1911 havde fået sin ene endestation i nærheden. Han sendte i 1915 en ansøgning til Odense Byråd om at måtte udskænke stærke drikke i Hedehuset. Byrådet vendte imidlertid tommelfingeren nedad, da ”beværtningen i Hedehuset” var ganske ny, og så fandtes der jo allerede andre beværtninger i den nærmeste omegn. Afslaget afskrækkede dog ikke, og værtshusskribenten Torben Madsen fortæller i en af sine bøger om Odenses nyere restaurationer om de mange værtshusholdere, der fulgte efter.

En overgang blev stedet kaldt Øl-Halle – med tilføjelsen Café og Vinstue. Det er uklart, hvornår huset fik navnet Bondestuen. Det er også med til at forvirre begreberne, at Odense Folketeater i mellemkrigsårene havde en kælderbeværtning, der blev kaldt Bondestuen.

I 1929 kom Carl Christian Knudsen til som restauratør på Bondestuen, og han drev stedet helt frem til sin død i 1963. Han interesserede sig glødende for hestesport, og med den nærliggende væddeløbsbane, der blev indviet i 1935, blev Bondestuen snart vandingssted for de tørstige ”hestefolk”. På Bondestuen blev der sikkert udvekslet adskillige staldtips, og mange andre har i tidens løb også været gæster i det hyggelige bindingsværkshus.

Men nu er det slut, i hvert fald for en tid. Bondestuen har tidligere været i uvejr, truslen om lukning har været overhængende, men hver gang er der blevet fundet en løsning.