Et nyt bindingsværkshus

B0011831

Færøgade set mod nord, 1945 (Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Færøgade, der er opkaldt efter Færøerne, blev navngivet i 1917 – i øvrigt samtidig med Islandsgade. Gaden er mest kendt for mellemkrigstidens husvildebarakker og striben af boligblokke. Men huset nr. 4-6 skiller sig markant ud. Det er et nyere dobbelthus i bindingsværk og røde teglsten og opført 1925-26.

Bag dobbelthusets opførelse stod købmand F. Olsen og tømrermester A. Knudsen. Tømrermesteren, der ejede halvdelen, nemlig Færøgade 6, var tidligere nedbrydningsentreprenør, og han var reelt bygherre for hele huset. Han købte et ældre hus på Færøgade til nedbrydning. De gamle egetræsstolper fra huset blev brugt til det nye hus, og det er formentlig derfor, at dobbelthuset blev bygget i bindingsværk. Stolperne blev farvet med en mørk farve. Det var ikke længere almindeligt at bygge i bindingsværk, og bygherren måtte derfor først søge om dispensation fra byens bygningsvedtægt.

Det nye dobbelthus havde plads til et par lejligheder, og i 1926 blev der lavet et mælkeudsalg i kælderen. Det krævede dog, at der blev lavet en nedgang fra gaden. Igen opfyldte huset ikke kravene til forretning i kælderen, men tømrermester Knudsen fik igen en dispensation – ikke mindst, da der stod en køber af huset og trippede, dog under forudsætning af, at der var butik i ejendommen.

Noget tyder på, at tømrermesteren brændte grabberne på byggeriet. Han havde håbet på nogle gunstige lån, men det viste sig vanskeligere, end han havde troet. derfor søgte han om et statslån, men det blev ikke bevilliget, og det var måske grunden til, at huset hurtigt skiftede ejere.

Den nye ejer og manden, der åbnede mælkehandelen, var H.E. Broe. Han kaldte sig i en senere vejviser købmand, men omkring 1936 flyttede han sin købmandsbutik til Haraldsgade 1. Den måtte dog lukke nogle få år senere.

Under 2. verdenskrigs bolignød blev der opført flere nye boligblokke. Det borgerlige Byggeselskab opførte således fire lejlighedsblokke på 49 lejligheder i Færøgade. De nye lejligheder var sikkert medvirkende til, at der igen kom butik i Færøgade 6. De nye butiksejere var Anton Kr. og Klara Nielsen, der fra slutningen af 1940’erne havde en lille butik, der meget passende hed Kolonialkælderen.

Privat boede købmandsparret først på Vestre Stationsvej, men fra midten af 1950’erne rykkede de teltpælene til nabohuset, Færøgade 8. Her blev de boende indtil omkring 1970, da butikken også lukkede.