Forlystelsesetablissementet Fiona

314

En del af forlystelsesetablissementet Fiona på Hunderupvej omkring 1850 (Odense Bys Museer).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I begyndelsen af 1800-tallet var Hunderupvej ikke andet end en simpel jordvej omgivet af levende hegn, piletræer og lignende. Fra Odense førte vejen til landsbyen Hunderup og videre ud til Hunderup Skov, der allerede dengang var ved at blive et populært udflugtsmål for Odenses bedre borgerskab. H.C. Andersen fortæller i 1829 om, hvordan der allerede i hans barndom var musik og telte med forfriskninger i skoven.

18 år senere købte Odensekonditoren Carl Bang landstedet Bagatallen, som lå på den grund, der nu er Hunderupvej 120. Når folk alligevel bevægede sig ud ad Hunderupvej, kunne man jo lige så godt prøve at sælge noget til dem. Derfor omdannede han landstedet til et traktørsted, som fik navnet Fiona.

Åbningen den 27. juni 1847 blev markeret med stor festivitas, hvor der blev affyret 27 kanonskud – som ved et kongebesøg – og et orkester med en halv snes musikere underholdt. Snart var her også en slags forlystelsesetablissement med cirkus, sommerteater, koncerter, havefester, karusseller og meget andet. Glansperioden for Fiona kom under treårskrigen 1848-50. Odense Teater måtte nemlig lukke nogle måneder, da teatret blev brugt som lazaret for sårede soldater, og det nød Fiona godt af.

Fredag den 28. juli 1848 gav cirkusdirektør og fyrværker Carl Hoffmann eksempelvis en stor forestilling i Fiona til fordel for de sårede og faldnes efterladte i krigen. Efter forestillingen afbrændtes et kunstfyrværkeri, kaldet den orientalske stjerne. I en annonce, som blev bragt i avisen den 25. juli, udlovede Carl Hoffmann en dusør for tilbagelevering af den luftballon, som han havde sendt op ved Fiona nogle dage forinden.

Teaterbygningen ved Fiona brændte imidlertid i sommeren 1851, formentlig fordi der ved en forestilling havde været brugt åben ild på scenen. En pavillon på stedet overlevede branden, men etablissementet fungerede derefter kun for nedsat kraft og ophørte helt ved udgangen af sæsonen 1852.

Carl Bang opgav virksomheden i 1853 og solgte Fiona til Laurentius Bartholomæus Jürgensen. Denne havde som 21-årig i 1834 fået borgerskab som købmand i sin fødeby Odense, hvor han senere drev en stor manufakturhandel. Da han havde købt Fiona, opkøbte han i de følgende år også de jorder, der stødte op til stedet, og udvidede bygningerne med lade, heste- og kostald, svinesti, have og lokum.

Jürgensen skilte sig af med Fiona inden sin død, sandsynligvis omkring 1871. Stedet skiftede ejer nogle gange, men i 1880’erne købte proprietær Hans Christian Sørensen stedet, og han fik opført et nyt stuehus med et tårn. Stedet blev stadig omtalt som Fiona, og selv et autoværksted i nogle af bygningerne på grunden brugte navnet helt op til slutningen af 1960’erne. I 1971 blev tårnbygningen revet ned – her havde der kort forinden både været danseundervisning og jazzklub.