Frederiksminde

b0101485

Frederiksminde i Fruens Bøge for godt 100 år siden (foto: N.M. Knudsen, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Bindingsværkshytten Frederiksminde tilhørte oprindeligt Odense Forenede Skydeselskab, der blev oprettet i 1817. Skydeselskabet holdt først til ved Sømosegård på østsiden af kanalen, men sidst i 1840’erne enedes man om at flytte til Næsbyhoved Skov, hvor proprietær J. Trolle tilbød et stykke af skoven til skydebane. Man besluttede også at opføre en pavillon i forbindelse med et nyt skydehus. Pavillonen stod klar i sommeren 1850 og fik navnet Frederiksminde efter tilladelse fra Frederik 7., der som guvernør over Fyn havde været medlem af selskabet.

Næsbyhoved Skov blev i 1876 overtaget af prokurator H.C. Jespersen, der først tilbød, at skydeselskabet kunne overtage skoven for 60.000 kr. Da det blev afslået, tilbød han selskabet at fortsætte med at leje den nødvendige plads, men til den dobbelte pris af, hvad man hidtil havde givet. Det ville selskabet ikke gå ind på, og det kom hurtigt til en konflikt mellem parterne, og den endte i retten. Skydeselskabet tabte sagen og måtte i hast finde et nyt sted at være.

Selskabet flyttede derfor til Fruens Bøge Skov, som kommunen havde købt nogle år tidligere, og i 1879 blev pavillonen flyttet fra Næsbyhoved Skov til Fruens Bøge. Kommunen overtog pavillonen, men udlejede den samtidig til selskabet. Den 26. august 1879 blev pavillonen taget i brug på sin nye placering, og den officielle indvielse fandt sted den 19. oktober samme år.

De næste 25 år var Frederiksminde omdrejningspunkt for skydeselskabets aktiviteter, men i 1902 kom der igen røre om Odense Forenede Skydeselskab og Frederiksminde. Odense Kommune puslede med planer om en ny pavillon, og samtidig havde restauratør Jørgen Madsen i 1897 købt Næsbyhoved Skov. Han tilbød nu selskabet plads til et skydeanlæg i skoven. Et tilbud, der faldt i god tråd med, at skydeselskabet gik med planer om at skaffe sig mere plads.

Egentlig ønskede selskabet at forlænge den hidtil gældende kontrakt med kommunen og lade kommunen opføre en ny pavillon. Planerne blev dog forpurret, da politiet bebudede et forbud mod skydning på banerne i Fruens Bøge. Derfor var det helt logisk, at selskabet takkede ja til Jørgen Madsens tilbud om at flytte tilbage til Næsbyhoved Skov.

Frederiksminde blev denne gang liggende og førte i mange år en lidt omskiftelig tilværelse. I 1959 blev bygningen overdraget til en del af Det Danske Spejderkorps, nemlig 9. Odense Trop (fra 1961 kaldet Sortebrødrene), der i nogle år havde delt hytte med 6. Odense Trop på Stenløsevej i Hjallese. Spejdergruppen renoverede selv den noget faldefærdige hytte, der bestod af nogle små lokaler og en stor sal. Der havde været gammeldags lokum og en kakkelovn, så spejderlederne måtte om vinteren komme tidligere for at fyre op. Troppen har lige fra oprettelsen og til i dag kun bestået af drengespejdere.