Hesbjerg Slot

 

B0000372

Hesbjerg Slot som det tog sig ud omkring 1910. (Stadsarkivet)

 

Hesbjerg Slot

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Hesbjerg Slot har rod tilbage til middelalderens Ubberud og Sanderum. Sognene havde ganske vist ingen hovedgårde, men her lå de to middelalderlige enestegårde Lille Hesbjerg (Ubberud Sogn) og Store Hesbjerg (Sanderum Sogn). De to gårde blev i begyndelsen af 1800-tallet lagt sammen, da Hans Rasmussen Roulund købte Lille Hesbjerg i 1809 og Store Hesbjerg i 1822. De blev herefter drevet som én gård og var i familiens eje til 1865, hvor gården blev sat på auktion.

Den nye ejer blev den odenseanske boghandler Hans Christian Andreas Milo, som drev den Milo’ske Boghandel, der var grundlagt 1748 af en indvandret tysker, Johan Friederich Milo. Efter at H.C.A. Milo overtog boghandelen i 1860, blev virksomheden udvidet anseligt. Det gjaldt ikke mindst forlagsvirksomheden, som han helligede megen opmærksomhed, og en række forfattere, særlig af den grundtvigianske retning, blev knyttet til forlaget.

H.C.A. Milo, der også sad i Odense Byråd, fik ombygget boghandelens ejendom i Vestergade, og han opførte også nye avlsbygninger på Hesbjerg i 1870’erne. Og i 1880-81 kom turen til hovedbygningen, der blev forvandlet til en statelig bygning, der var et slot værdigt. Hovedbygningen, der blev opført i årene 1880-81, blev opført i hollandsk renæssancestil efter tegning af Odensearkitekten Emil Schwanenflügel. Den herskabelige bygning var bygget i røde mursten og med et kobbertækket tårn, og den var omgivet af et stort park- og haveanlæg, der stødte op til Hesbjergskoven.

Boghandler H.C.A. Milo nåede dog ikke at få megen glæde af sit slot, da han døde i 1881. Hans enke (Anna) blev dog boende på gården indtil 1896, hvor hun efter hendes mands testamentariske ønske – parret var barnløst – afstod bygningerne til brodersønnen, forlagsboghandler Carl Christian Milo. Han brugte i en årrække Hesbjerg som sit landsted, og omkring 1914 fik han af sognerådet lov til at køre i automobil på en del af kommunens biveje – dog kun vedtaget med fem stemmer imod fire.

I 1913 blev Hesbjerg solgt til baron Mogens Holck til Holckenhavn. I de følgende år skiftede Hesbjerg ofte ejer, og i 1922 røg det på tvangsauktion. Horsens Bank, der overtog slottet, afhændede en del af jorden til en udstykningsforening. I de næste årtier blev mere jord solgt fra, da nye ejere skulle have deres udgifter dækket.

I 1958 blev slottet overtaget af bibliotekar og hjælpepræst, cand.mag. og cand.theol. Jørgen Laursen Vig, der købte slottet for sine sparepenge. Han anlagde en af Danmarks mærkeligste skoler, der underviste begavede unge uden midler som forberedelse til højere uddannelse. Eleverne betalte for undervisningen ved at arbejde i landbruget. Senere blev slottet brugt til højskole, hvor der blandt andet blev undervist i freds- og konfliktforskning. Stedet har tiltrukket kunstnere og dannet rammen om et årligt gøglertræf. Senest har nogle russiske nonner slået sig ned på Hesbjerg.