Kunstudstillingsbygningen på Filosofgangen

B0011487

Kunstudstillingsbygningen på Filosofgangen fotograferet i de første efterkrigsår (foto: Herluf Lykke, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Udstillingsbygningen på Filosofgangen har siden 1930’erne været et omdrejningspunkt for fynsk malerkunst.

Selv om Odense ved indgangen til 1900-tallet brystede sig af at være provinsens største og mest driftige industriby, så var byen ingenlunde nogen kunstby, snarere tværtimod.  Byens kunstneriske stolthed var Fyns Stiftsmuseum og den mondæne Fyens Stifts Kunstforening, men det var ikke herfra, fornyelsen kom. Byen havde ingen gallerier eller udstillingslokaler. Ganske betegnende for odenseanernes manglende kunstinteresse blev det Faaborg og ikke Odense, der i begyndelsen af 1900-tallet fik et museum for ”Fynbomalerne”.

Først i mellemkrigsårene kom der dog grøde i byens kunstliv. De fynske kunstnere begyndte bl.a. at udstille hos kunsthandler Niels Bang i Kongensgade, på Fyns Forsamlingshus eller på byens førende café og konditori, Elevatorkafeen. Og fra omkring 1920 var der også udstillinger i det renoverede Skt. Knuds Kloster, der blev et centrum for det gryende kunstliv i Odense.

I slutningen af 1920’erne stiftede en række lokale kunstnere Foreningen Fynske Kunstnere, der hvert forår udstillede fynsk kunst i klostersalen. Den blomstrende kunstinteresse gjorde trangen til en udstillingsbygning mere og mere følelig, og i 1932-33 blev der opført en spritny kunstbygning på Filosofgangen – på en grund, der vederlagsfrit var stillet til rådighed af Odense Kommune. Ny Carlsbergfondet gav tilskud, og en lang række kunstnere gav egne værker til et lotteri, der skulle skaffe klingende mønt til opførelsen af bygningen, der blev organiseret som en selvejende institution.

Den 10. juni 1933 stod bygningen, der var tegnet af Odensearkitekten Vagn O. Kyed, færdig. Den unge arkitekt havde vundet førstepræmie i en konkurrence og fik opgaven overdraget. Han slog – uden beregning – stregerne til en praktisk funkisbygning med stribede mure i gule og brune sten. Pengene var små, og håndværkerne spandt efter sigende ikke guld på arbejdet. Husets forbillede var Den Frie Udstillingsbygning i København, og nybyggeriet bestod af en lille forhal, en større midtersal og to mindre sidesale med ovenlys, der lod billederne komme til deres ret. Det var et stort fremskridt i forhold til klostersalen.

Odense havde langt om længe fået sin egen kunstbygning. Som det var tilfældet på Den Frie i København, kunne enhver kunstner uden censur leje en enkelt eller flere sale. Ved siden af København var Odense den eneste større by, der havde en sådan udstillingsbygning.

Som årene gik, blev kunstbygningen slidt. Forfaldet prægede den, den var ved at synke ud i Munke Mose, og i begyndelsen af 1980’erne blev den overtaget af Odense Kommune efter mange års økonomiske vanskeligheder. Debatten om bygningens fremtid førte til et nybyggeri, der var tegnet af arkitekt Hanne Kjærholm. Kunstneren og forretningsmanden Tom Lindhardt Wils gav et større tilskud til fornyelsen, og Filosofgangen – Fyns Udstillingsbygning for Kunst og Design stod færdig i 1994.