Hvilken utidig luksus!

B0022126d

Munkebjergskolen set fra indgangen ved Fengersvej og med observatoriet i tagetagen, formentlig ca. 1960 (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

”I almindelighed undervises drenge og piger hver for sig”. Så klart var det i undervisningsplanen fra 1921 angivet, at børnene i Odense Kommunes skoler som hovedregel gik i kønsopdelte klasser. Senere i 1920’erne overvejede byrådet, om man for at spare penge skulle ændre på forholdet, men da både drenge- og pigeklasser i den voksende by stort set var fyldt til randen, var der ikke meget at spare, og da det kom til stykket, ville ingen af fløjene i byrådet lægge sig ud med flertallet af lærerne, som åbenbart ønskede adskillelsen opretholdt.

Forholdet ændrede sig dog snart. I 1932 blev Skt. Hans Landdistrikt (med Skt. Hans Skole og Åløkkeskolen) indlemmet i Odense Købstad, og i landdistriktets skoler havde fællesklasserne været normalen helt tilbage fra dengang, hvor distriktet havde landsbyskoleordning.

Og byens vækst blev en medvirkende faktor ved indførelsen af det nye system.

Få måneder efter indlemmelsen i 1932 vedtog byrådet at opføre en ny skole i det hurtigt fremvoksende Munkebjergkvarter (efter at man blandt andet havde opgivet en plan om at bygge ved Benediktsgade). Det første spadestik blev taget året efter, og den 3. april 1934 var Munkebjergskolen klar til indvielsen, som blev overværet af omkring 300 personer, først og fremmest lærere fra byens skolevæsen – samt ”en mængde damer”, som man havde inviteret som repræsentanter for byens mødre! Den følgende søndag var der åbent hus på skolen, og ifølge viceskoleinspektøren tiltrak det mindst 10.000 gæster. Skoleindvielser var ikke hverdagskost.

Den nye skole var moderne, i fire fulde etager, tegnet af den lokale arkitekt Thorvald Nygaard og forsynet med 35 almindelige klasseværelser og forskellige faglokaler til sløjd, tegning, håndarbejde m.m. omkring en midterhal med ovenlys. Dertil kom to gymnastiksale samt toiletbygninger. Skoledirektør Valdemar Lassen udtalte sig til avisen ved indvielsen af den nye skole, og han sparede ikke på roserne. Der findes ingen bedre skole i landet end Munkebjergskolen, mente han, og samtidig redegjorde han for den store omflytning, som fandt sted. Hele 1.800 skolebørn var berørt. Jernbanegades Skole, der gennem mange år havde været en ren drengeskole, fik nu både drenge- og pigeklasser, mens Klaregades Skole, der havde tjent som pigeskole, for en stor dels vedkommende blev rømmet. Helt generelt kunne flere elever nu komme til at gå i skole i nærheden af deres hjem.

På Munkebjergskolen var langt de fleste elever i begyndelsen anbragt i kønsopdelte klasser, men ligesom på andre af den gamle købstads skoler eksperimenterede man nu med fællesklasser. I 1938 blev Korsløkkeskolen taget i brug, og her var princippet om kønsopdeling forladt, men endnu i 1940 var det kun godt en tredjedel af eleverne i Odenses kommuneskoler, der blev undervist i fællesklasser.

Thyra Andersen, der fik et lærervikariat på Munkebjergskolen i 1934, har fortalt, at det blev opfattet som fint at blive ansat på den nye skole. Der havde man cyklerne indendørs og lyst læderbetræk på lærerværelsets møbler … hvilken utidig luksus!