Farvel til et kendt hjørne

B0006966

Odense Klædefabriksudsalg på hjørnet af Munkemøllestræde og Klosterbakken, fotograferet i 1969 med den oprindelige bygning fra 1885 til venstre i billedet (foto: Alfred Thierlein., Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

På hjørnet af Klosterbakken og Munkemøllestræde lå der engang en markant, gammel hjørneejendom, som bag de store udstillingsvinduer gennem mere end tre generationer husede Odense Klædefabriksudsalg, hvis historie kan føres tilbage til 1885. Den 1. juli 1885 åbnede butikken i Munke Mølles Klædefabrik med flere fabrikkers udsalg på adressen Munkemøllestræde 20.

Det var købmand J.P. Hansen, som var ejer af udsalget, der lå i en bygning ned mod Munke Mølle og den ved siden af møllen opførte klædefabrik. J.P. Hansens forretning fungerede fra oprettelsen som bindeled mellem flere klædefabrikker, skræddermestre og købmænd i store dele af landet. Det varede ikke mange år, før Munke Mølle, som forretningen blev kaldt i folkemunde, havde udviklet sig til en af landets førende engros forretninger i sin branche med rejsende repræsentanter. Firmaet skiftede i 1891 navn til Odense Klædefabriksudsalg, og sådan hed foretagendet frem til købmand J.P. Hansens død i 1918. Forretningen overgik derefter til et aktieselskab under navnet Odense Klædefabriksudsalg A/S (OKU).

Helt fra begyndelsen var forretningen anlagt med salg af klædevarer og metervarer, men der var også salg af tillægsartikler til skræddere og ekviperingshandlere i hele landet. Firmaet var, ikke mindst i de første år, nært knyttet til Munke Mølles Klædefabrik – indtil den blev nedlagt – og til Brandts Klædefabrik. Firmaet var i en årrække Brandts Klædefabriks eneste direkte aftager i provinsen. Men der blev også indkøbt stoffer til videresalg fra udlandet, ikke mindst fra England.

Det oprindelige hus fra 1885 blev snart for småt. Et par mindre tilbygninger viste sig utilstrækkelige, og i 1929 blev det nødvendigt at bygge om endnu en gang og udvide forretningen ud mod det ret nye gadegennembrud, Klosterbakken. Det nye byggeri med de store vinduer var tegnet af Odensearkitekten Axel Jacobsen. Siden blev ejendommen udvidet og ombygget flere gange, og i 1946-47 blev hele forretningskomplekset og lageret moderniseret.

I efteråret 1994 blev hjørnehuset købt af Odense Kommune. Tiden var løbet fra den slags forretninger, og til sidst måtte man dreje nøglen om. Når kommunen købte huset, var det for at indrette det til studenterhus. Der havde i årevis været talt om et studenterhus, og i 1993 blev foreningen Studenterhus Odense stiftet. Den politiske behandling af studenterhussagen bragte forskellige placeringer i spil, men valget faldt på bygningen på hjørnet af Munkemøllestræde og Klosterbakken. Købet gav anledning til et mindre politisk uvejr, da flere politikere hellere så ejendommen brugt til en udvidelse af svømmehallen. Den 1. februar 1996 blev Odense Studenterhus indviet, men huset løb snart ind i problemer. Langt senere er studenterhuset flyttet til det tidligere musikbibliotek ved Brandts Klædefabrik, og huset på hjørnet af Klosterbakken og Munkemøllestræde blev revet ned i 2013.