Teknikum på egne ben

b0052637

De nye bygninger til Odense Teknikum blev opført på Hinderupgårds jorder. Her ses de nye bygninger (og gården foran) på et luftfoto fra 1966. H.C. Ørsted Kollegiet blev kort efter opført i forgrunden (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

Danmarks ældste teknikumingeniøruddannelse blev oprettet i 1905 på Odense Teknikum.

De første mange år blev teknikumingeniørerne uddannet på Odense Tekniske Skole i Munke Mose, men uddannelserne på skolen havde i efterkrigsårene vind i sejlene, og det pressede skolens faciliteter. Skolen måtte leje sig ind i lokaler ude i byen, og snart opstod den tanke, at hele teknikumafdelingen burde udskilles og gøres til en selvstændig læreanstalt.

Da teknikum havde set dagens lys, var det oplagt, at man holdt til på teknisk skole. Det gav ingen pladsproblemer, tværtimod. De kommende håndværkere blev undervist om aftenen, og så kunne teknikum passende bruge lokalerne om dagen. Men da man indførte dagundervisning for lærlinge, blev delingen af lokalerne umulig.

Da Odense Teknikum i 1955 fejrede sit 50-års jubilæum, var det en kærkommen lejlighed til at slå et slag for at få skilt de to skoler ad. På selve festdagen tilbød borgmester I.Vilh. Werner, at kommunen kunne stille Højsletten – ved Jagtvej, Sadolinsgade og Lahnsgade – til rådighed for et nyt teknikum og til en udvidelse af Odense Tekniske Skole. Planen for Højsletten, der delvis var udlejet til Odense Boldklub, blev kort efter fremlagt i byrådet. Det hastede med at få sagen igennem, hvis byggeriet skulle på finansloven for 1956. Selve byggeriet var planlagt til at begynde i sommeren 1956. Men så hurtigt skulle det ikke gå.

Allerede under de første byrådsforhandlinger var der kritiske røster. Flere byrådsmedlemmer mente, at grunden ville blive for lille på længere sigt. Et synspunkt, som skolens mangeårige leder, direktør L.Chr. Lomholt, delte. Planerne om at bygge på Højsletten blev droppet, og skolebestyrelsen og byrådet blev i stedet enige om at bygge nyt til teknikum på en byggegrund på Hinderupgårds jord (ved Hjallesevej). Denne grund havde ellers været udset til et nyt baneanlæg for Odense Boldklub. Her var der god plads til bygningerne og også muligheder for fortsat udvikling.

Det første spadestik til det nye, storstilede teknikumbyggeri blev taget i marts 1959, og allerede den 1. november 1960 blev første afdeling af Odense Teknikum flyttet ud i de nye omgivelser.

Nogenlunde på samme tid arbejdede Folketinget med et lovforslag, som økonomisk og styrelsesmæssigt skulle udskille landets teknika fra de tekniske skoler. Teknikumloven blev vedtaget i 1962, og i løbet af 1963 blev Odense Teknikum udskilt fra Odense Tekniske Skole med egen bestyrelse, rektor, økonomi og egne bygninger. Den sidste rest af teknikum forlod i september 1964 arnestedet i Munke Mose.

L.Chr. Lomholt fungerede i en kort periode som leder af både teknisk skole og teknikum, men det var ikke holdbart i længden, da begge institutioner gik stærkt frem og nu var på to adresser. Da det kom til stykket, valgte Lomholt posten på Odense Teknikum, og derfor blev han stedets første rektor.