En pryd for byen

b0007652

Odense Tekniske Skole i Munke Mose, fotograferet få år efter indvielsen i 1899 og inden udvidelsen af broen for enden af Klaregade (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

Odense Tekniske Skole har rødder tilbage til 1844, da fem fremsynede håndværksmestre tog initiativ til oprettelsen – ikke mindst efter københavnsk forbillede. Skolen førte i de første år en let omtumlet tilværelse og holdt til på forskellige adresser. I nogle år havde man klasseværelser på loftet i det nyopførte ting- og arresthus i Albanigade. I 1878 købte og ombyggede man afdøde fabrikant Dorchs gamle klædefabrik ved Vor Frue Kirke, men også disse rammer blev hurtigt for små. Derfor byggede Odense Tekniske Skole en ny og langt større skolebygning i Munke Mose.

Skolens bestyrelse overvejede i 1890’erne forskellige muligheder, men bestemte sig til slut for nybyggeri. En arkitektkonkurrence blev vundet af den lokale arkitekt Niels Jacobsen. Han var allerede en af byens førende arkitekter, havde f.eks. tegnet det nye Grand Hotel, og samtidig var han kendt af bestyrelsen, da han også arbejdede som lærer på skolen.

Selve byggegrunden i Munke Mose fik skolen stillet kvit og frit til rådighed af Odense Byråd. Da sagen blev behandlet i byrådet, slog embedslæge Morten C. Seedorff fast, at den planlagte bygning ville “blive en pryd for byen”.

I sommeren 1898 begyndte opførelsen af den nye, store skolebygning med Niels Jacobsen som bygmester. Byggeriet forløb glat, og i midten af oktober 1899 stod den smukke skolebygning færdig. Kort efter tog lærere og elever deres nye “hjem” i brug.

Skolen indeholdt 30 klasseværelser samt andre lokaler. Selv om der var savsmuld på gulvene, var det en yderst moderne bygning med tidens nye tekniske installationer.

Arkitekten Niels Jacobsen var inspireret af de nationalromantiske arkitekturstrømninger, hvor historiske stilarter blev efterlignet og blandet med et nordisk islæt. Arkitektonisk blev bygningen derfor opført i en klar og enkel stil med røde mursten og granitsokkel. Det historiske blev hentet fra den italienske renæssance.

Facaden fik en udsmykning, der viste håndværkets traditioner og uddannelse. Der var f.eks. to relieffer: en håndværksmester med laugsladen og en ungersvend med sit svendestykke. Begge var de omgivet af slyngede båndfletninger, der var inspireret af vikingetidens kunsthåndværk. Bygningen blev bevogtet af to dyreskikkelser på udkragede konsoller. Forbindelsen til Odense blev markeret ved en afbildning af Knud den Hellige, der var placeret i vinduesspejlet over hoveddøren. Skolen var bindeled mellem håndens og åndens arbejde, og det blev vist ved en muskuløs smed med bar overkrop ”siddende” på en ørn og en studerende ”siddende” på en ugle.

Skolebygningen er siden blev udvidet flere gange, senest i 1940, men efter 2. verdenskrig stod det klart, at pladsen i Munke Mose var for lille. Odense Tekniske Skole (nu Syddansk Erhvervsskole) blev spredt på mange adresser.