Skrædderhuset

B0010649

Det pudsige hjørnehus, Benediktsgade 44, er her fotograferet i 1954, kort før det blev revet ned. Huset, der lå på hjørnet af Benediktsgade og Kragsbjergvej, blev i ældre tid kaldt Skrædderhuset (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Allerede i middelalderen havde Odense et Skrædderhus, som var skrædderlaugets hus. Det er nævnt i 1488 og lå i Sankt Albani Stræde. Det stræde er for længst forsvundet, men nogle husker det muligvis, mens det hed Skomagerstræde. I laugshuset havde byens skræddere deres samlingslokaler.

Men der var også et andet hus af samme navn. Et hus, der lå lidt uden for byens gamle centrum, nærmere bestemt på hjørnet af Benediktsgade og Kragsbjergsvej.

I C.F. Engeltofts byhistorie fra 1880 fortælles det, at der fra 1700-tallet begyndte at skyde flere småhuse op uden for byens område, nærmere bestemt på Ejby Mark. Et par af husene nævnes med navn, nemlig Hjulmandshuset, Østerbækshusene og Humlehuset. Og så tilføjer Engeltoft: ”Derimod forekommer Skrædderhuset ikke før 1800, og Stenhuggerhuset (ved Hunderupvej) ikke heller”.

I nogle af Odenses ældste vejvisere fra 1880’erne finder man Skrædderhuset på adressen Hunderupvej 130, og hvis nogen studser over den adresse, så skal man ikke lade sig narre. Vejen har ændret navn og nummer, og adressen er i dag Benediktsgade 44.

Navnet Skrædderhuset er også brugt et par gange i 1800-tallets kirkebøger, men navnet synes langsomt at være gledet ud af brug. Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor huset blev kaldt Skrædderhuset. Det er selvfølgelig nærliggende, at der oprindelig boede en skræddermester i huset. Det har bare ikke været muligt at få bekræftet, at det virkelig forholdt sig sådan. Fra andre steder og andre huse ved vi dog, at huse ofte fik navn efter dets beboere.

Det gule Skrædderhus var temmelig stort og gav i årenes løb husly til en række familier. Til tider boede der helt op til 16-18 forskellige lejere i huset, der alle kom fra den lavere del af den sociale skala. Det var f.eks. arbejdere, vågekoner og enker.

Det gule Skrædderhus blev revet ned i 1950’erne og en gul mastodont blev rejst i form af et moderne forretnings- og beboelseshus, der var tegnet af Odenses førende modernistiske arkitekt, Jørgen Stærmose.