Uro på Slotskroen

44644

Nørregade 54, i vor tid hjemsted for Slotskroen – fotograferet 1927, da stedet hed Grand Café, og ejendommen også rummede flere andre butikker (foto: Chr. David, Odense Bys Museer).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær 

En af Odenses gamle restauranter, Slotskroen, ligger i Nørregade 54.

Bruger man Slotskroens bagindgang, står det hurtigt klart, at der er tale om en ældre ejendom – med bindingsværk mod gårdsiden. Måske er der stadig rester af ejendommen fra 1700-tallet, men forhuset er derimod ganske sikkert opført i 1819 med grundmur til gaden.

Ejendommen var i mange år købmandsgård. En overgang var der også hattemagerværksted i ejendommen, men fra slutningen af 1880’erne har der nærmest uafbrudt været beværtninger på stedet. De har haft skiftende navne, fra Restaurant Nordfyen over Café du Nord til Grand Café foruden flere andre. I 1930’erne kom navnet Slotscafeen på banen, men fra Odense Vejviser 1936 og frem til nu har navnet uafbrudt været det nuværende, Slotskroen.

Trods det fine navn var kroens kunder tilbage i tiden først og fremmest havnearbejdere – og stedet havde dengang nok ikke det allerbedste ry, men var vel, hvad man kunne kalde et meget folkeligt anløbssted. Da en stor del af Frikorps Danmark under besættelsen fik samlet orlov og i september 1942 var hjemme, var Slotskroen et af de steder, de odenseanske frikorpsfolk kom. En politirapport fra dengang fortæller om frikorpsmanden Alvid Frederiksen, der sammen med et par kammerater besøgte kroen. Han selv og en af kammeraterne var i uniform, den tredje i civil. De var der et par timer og drak seks-otte krus øl. På vejen hjem fra Slotskroen optrådte Alvid provokerende over for flere civilbeskyttelsesbetjente i Slotsgade og truede med at trække en kniv. Trods denne åbenbare frækhed slap Alvid Frederiksen med en advarsel – det var under krigen en besværlig sag at straffe tyskersympatisører.

I april 1943 var Alvid Frederiksen igen hjemme på orlov – og på besøg på Slotskroen. Kroen havde forinden været omtalt i det illegale kommunistiske blad, Trods Alt, som en tyskerbule, men klientellet var åbenbart blandet, og det kom nu igen til optøjer. Frikorpsfolkene gik til makronerne, for de indtog på mindre end et par timer en halv snes genstande, punch, flyversjusser, snapse og øl. De fik nu musikken til at spille tyske melodier, som de kunne synge med på – noget, der skabte stor utilfredshed hos andre gæster. En af dem stemplede frikorpsfolkene som bønderkarle, andre kaldte dem landsforrædere, og snart var hele restauranten i oprør. Også denne gang endte den politimæssige undersøgelse i nærmest ingenting. Ingen ville vedgå at have taget ordet landsforræder i sin mund. Året efter døde Alvid Frederiksen på Østfronten.

Fra midten af 1930’erne og frem til 1982 bar værten på Slotskroen efternavnet Laage. Ægteparret Axel og Gerda Laage drev kroen sammen til mandens død i 1962, hvorefter enken fortsatte i endnu 20 år, da kroen blev overtaget af Ulla og Erling Mortensen. Også denne gang måtte enken drive stedet videre alene, fra 1987 indtil 2004, da det nuværende værtspar overtog Slotskroen.