Thriges villa

3019

Thriges villa ved Nørre Boulevard set fra syd få år efter opførelsen i 1906 (foto: H. Lønborg, Odense Bys Museer).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Thomas B. Thrige grundlagde sin succesrige virksomhed i Odense i 1894, kun 27 år gammel. Da havde han allerede fået sin uddannelse i Odense og København og blandt andet arbejdet i Tyskland og USA. I begyndelsen var der kun én lærling og et par svende foruden Thrige selv i Kongensgade 31, men da virksomheden i sommeren 1894 flyttede til lokaler i den Hempelske gård på Klingenberg (nogenlunde der, hvor H.C. Andersen-statuen i dag står i Eventyrhaven), voksede den hurtigt.

1898-99 blev det første fabriksanlæg bygget ved Tolderlundsvej – da havde Thrige over 30 ansatte – og i anlægget var der også indrettet en bolig til Thrige og hans familie. Det var en af byens kendte arkitekter, der fik opgaven overdraget, nemlig Niels Jacobsen, der senere også blev ophavsmand til så kendte bygninger som Odense Tekniske Skole i Munke Mose, Fyns Forsamlingshus og Odense Teater.

Væksten i virksomheden fortsatte i de følgende år, og der blev dermed også grundlag for at forbedre boligforholdene for familien. Det skete ved opførelsen af en større villa ved Nørre Boulevard – en nu reelt forsvundet sidegade til Buchwaldsgade. Så mens andre af byens store erhvervsdrivende flyttede i villaer i Hunderupkvarteret, blev Thrige boende ved sin virksomhed. Også her var det Niels Jacobsen, der var på spil. Han tegnede et mindre palæ i to etager til sin ven, og senere blev den herskabelige villa endda udvidet. Huset var fra begyndelsen indrettet med moderne bekvemmeligheder – elektrisk lys, varmt og koldt vand og støvsugere!

Thomas B. Thrige boede i den store villa med den parklignende have til sin død, og det var i det daglige hustruen, Ingeborg, der forestod husholdningen – ude bistået af gartnere og inde af husassistenter. Hun var – efter hvad der fortælles – perfektionist, hvad rengøringen angik, men det skulle vistnok være en skrøne, at hun forlangte nøglehullerne rengjort med piberensere.

Efter Thriges død i 1938 overgik villaen i første omgang til fru Ingeborg – ægteparret havde i øvrigt været separeret i det sidste par år, Thrige levede. I en længere årrække derefter var villaen privatbolig for virksomhedens direktør, G.E. Hartz, men fra midten af 1960’erne blev den brugt til udlejning, snart også for nogle af de første gæstearbejdere, som virksomheden ansatte. I 1975 blev villaen revet ned for at give plads til udvidelser på fabriksområdet, og det er nu kun portindkørslen ud mod Bredstedgade, der er tilbage af fordums storhed. Den består af to granitsøjler og bærer den enkle indskrift ”Thrige” med bogstaver, der uden tvivl er formet af arkitekt Niels Jacobsen og minder om, at her boede i mere end 30 år en af byens store erhvervsdrivende.