Fra cigar til bøf

B0006963

Udsigt over Flakhaven og Vestergade 13 fra Domkirkens Tårn. Billedet er taget den 26. august 1940 – på kongens 70 års fødselsdag, hvor bymidten var udsmykket med flag og andre nationale symboler (Odense Stadsarkiv).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I vinkælderen på restauranten A Hereford Beefstouw fandt Odense Bys Museer resterne af et hus med ildsted, som kan dateres til perioden 1013-1032. Som bekendt var Odense allerede i 900-årene grundlagt som by. Det ved vi fra en skriftlig kilde, Odenses såkaldte dåbsattest fra 988. Arkæologerne har tidligere gravet spor af huse fra 1000-årene frem, men nu tøver de ikke med at sige, at der her er tale om byens ældste daterede hus.

Selve huset er væk for længst – tilbage er kun et tyndt kulturlag. Og det samme gælder de mange huse, der siden blev bygget og revet ned igen på det sted, der i dag har adressen Vestergade 13. Et sted, som rummer mange spændende historier.

Måske ejede den navnkundige storkøbmand Oluf Bager et hus på stedet i slutningen af 1500-tallet. Gennem 1600-årene var huset ejet af nogle kandestøbere og siden nogle bagere. I 1714 var det skrædder Hans Christian Harboe, der overtog huset. Han ejede huset gennem flere årtier, før han i 1764 skilte sig af med huset, og nye ejere kom i en lind strøm.

Det smalle hus, som i dag står på adressen, er nært knyttet til tobaksfabrikant Niels Frandsen Tørring (1837-1900). Han købte huset i 1872 af en bogbinder Østerbye. Tørring havde allerede i 1867 grundlagt en cigarfabrik i Vestergade 5, og Vestergade 13 blev så brugt til butik og administration. Huset fik dog først en gennemgribende ombygning. Det tog lidt tid, men i 1875 stod det færdigt med blandt andet kælder og fladt galvaniseret jerntag. Huset var i fire etager, hvilket absolut ikke var helt almindeligt i 1870’ernes Odense.

Forhuset med facaden ud mod Flakhaven blev ændret i 1881, og det var givetvis ved den lejlighed, at facaden fik de to indbyggede medaljoner, der bærer initialerne NT og ST – nemlig Niels og Sørine Tørring (1841-1917).

Gennem nogle generationer blev nogle af verdens bedste cigarer solgt fra Vestergade 13, men så gik cigarrøgen af mode, og konkurrencen gjorde produktionen af cigarer i den odenseanske andedam noget nær umulig. Konsekvensen kom i 1975, da firmaet N. Tørring drejede nøglen om.

Nye tider ventede det smalle hus ved Flakhaven. Det blev Aage Damgaard fra A Hereford Beefstouw-kæden, der overtog huset, og siden 1979 har ægteparret Jørgen Pedersen og Kirsten Redder drevet restaurant i Tørrings gamle tobakshus midt i Odense.

Under opførelsen af restauranten i 1976 fandt man bag en væg gammelt bindingsværk helt tilbage fra 1577, og de store, gamle egetræsbjælker kom frem i lyset og er i dag en del af restauranten. På samme måde kan restaurantens gæster nu se resterne af Odenses ældste daterede hus.