Skriften på væggen

B0056427

Udsnit af facaden på Vestergade 51, Fengers Herremagasin, i november 1964, kort efter en renovering – bowlerhatten i logoet var dog bevaret. (Fyens Stiftstidendes pressefotografer, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I gården til ejendommen Vestergade 51 B, hvor blandt andet Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde har til huse, sidder der på en af facaderne en stentavle med følgende tekst: Anno i Jesu navn 1744 er denne gård opbygget af birkedommer Erich Christensen. Gud bevare dem (dvs. hans hus) og hver mand. Amen.

Selv om tavlen stadig sidder på stedet, er der ikke mange rester tilbage af birkedommerens gård i Vestergade. Men når tavlen har fået lov til at blive siddende på stedet trods talrige om- og nybygninger, vidner det om, at det længe har været interessant at kunne føre sine bygninger langt tilbage i historien.

Tavlen var slet ikke usædvanlig for tidligere tiders byggeri – man kan blot tænke på den indskrift, som ses over døren til Oluf Bagers mødrene gård, Nørregade 29 – og ud over at fremhæve bygherrens initiativ var der også tale om, at man med tavlerne søgte Guds velsignelse over en nybygget ejendom. Nogle af tavlens ord er ikke stavet helt, som vi ville gøre det i vore dage, men skriftsproget var heller ikke særligt fasttømret i 1700-tallet.

Erich Christensen var åbenbart en formuende mand og formentlig både købmand og værtshusholder. Han boede selv på hjørnet af Vestergade og Store Gråbrødrestræde og var i hele 18 år direktør, dvs. præses for skyttelauget, og mange af laugets gilder foregik hos ham. Han ejede imidlertid også en lang række ejendomme både i byen og på landet, blandt andet altså Vestergade 51, og fra 1728 var han birkedommer for Ulriksholm og Østergårds birk på vejen til Kerteminde, men boede til stadighed i Odense.

Adressen Vestergade 51 har rummet mange forskellige erhverv, men for mange nulevende odenseanere er det nok mest Fengers Herremagasin, hvis navn er knyttet til bygningen. Forretningen dukkede op i vejviseren i 1938, og butikken med den flotte bowlerhat i logoet på facaden lukkede i begyndelsen af 2005 efter i mange år at have været en af det odenseanske borgerskabs sande bastioner.