Fra vogterhus til viadukt

B0056609

I juni 1948 blev en ny busrute til Dalum indviet. Her er bussen fotograferet efter at have passeret jernbaneviadukten, der var udstyret med en reklame. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Under stor festivitas blev jernbanen mellem Odense og Svendborg indviet den 10. juli 1876. Et særtog tøffede allerede om formiddagen af sted fra Sydfynske Jernbaners Banegård (Odense Sydbanegård) på Vestre Stationsvej mod Svendborg. Ombord på toget var en samling af indbudte gæster. I det sydfynske blev særtoget modtaget af en flagsmykket by.

Forud var gået nogle års planlægning og tovtrækkeri om, hvor banesporene skulle gå. En overgang var det på tale at lade linjeføringen til Svendborg udgå fra Ullerslev. Det fik dog Odense Byråd og byens erhvervsliv på banen. Blandt andet gennem store aktieopkøb fik man forhindret, at linjeføringen gik uden om Odense.

Resultatet blev, at Svendborgbanen kom til at ligge nogenlunde, som den gør i dag – dog blev sporene ved Odense omlagt i 1954, da DSB overtog togdriften. Oprindelig gik skinnerne fra Sydfynske Jernbaners Banegård (også nedlagt og overtaget af Odense Kommune i 1954) forbi glasværket og bag om sukkerkogeriet, hen over eksercermarken og tæt bagom sygehuset. Efter passagen af den rørlagte Hedebæk, der markerede grænsen mellem Odense og Dalum Sogn, krydsede sporene Odense-Fåborg landevejen, hvor der lå et lille vogterhus – det andet på strækningen.

I 1903 blev leddene afløst af bomme. Det var blevet nødvendigt, da Fåborg landevejen havde udviklet sig til den mest trafikerede udfaldsvej fra Odense. Den øgede trafik førte også til, at kloge hoveder i 1923 stillede det første forslag om en vejunderføring. Og da en ny lov satte fokus på forholdene ved overkørslerne, var passagen ved landevejen en af de første, man tog fat på. Baneskinnerne blev på en strækning over 700 m hævet med helt op til 2,2 meter, mens landevejen blev sænket og ført under de hævede skinner. Viadukten blev lavet med ekstra højde, så Odense Sporvej en gang i fremtiden kunne lave en forbindelse til Fruens Bøge.

Sammen med viadukten skete der også udbedring af Sdr. Boulevard, fortovene og cykelstien. Til gengæld var vogterhuset gjort overflødigt og blev fjernet.

Det var staten, der betalte størstedelen af viadukten, men også Odense Kommune spyttede i kassen, mens Dalum Kommune tog sig af regningen for en mindre viadukt ved Gustav Johannsens Vej. Viadukterne, der begge var bygget til dobbeltspor, blev taget i brug i 1935.