Da Winsløwvej blev flyttet

b0018103c

J.B. Winsløws Vej blev navngivet i 1965, men først i 1969 forlænget til Falen, hvorfra dette billede er taget med sygehusets bygninger i det fjerne (Birgit Freisleben fot., Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

I 1964 dumpede et forslag fra Odense Amts og Bys Sygehus ind hos byens stadsingeniør. Sygehuset var i gang med en større udvidelse, og det betød, at den sidevej, som gik ind fra Sdr. Boulevard nord for sygehusområdet, og som hed Kapelvej, skulle have ny linjeføring. Den mulighed ville sygehuset gerne udnytte til at opkalde vejen efter en af Odenses stolte sønner med tilknytning til lægevidenskaben.

”De skal henvende dem i modtageafdelingen på Kapelvej”. Det var den besked, som patienterne ville få, når de skulle indlægges. Det mente overlæge Frithiof Truelsen var lidt uheldigt – i hvert fald var det ikke nogen synderlig god anbefaling for sygehusets virke og viden. Derfor foreslog han, at ”det ville være naturligt at hædre vort bysbarn: Jacob Benignus Winsløw med gadeopkaldelse efter hans navn under henvisning til, at denne danske videnskabsmand og læge vel er den eneste odenseaner, som har opnået verdensberømmelse, og hvis navn stadig hver dag nævnes på sygehuse og hospitaler verden over”.

I begyndelsen var stadsingeniør Honoré lidt betænkelig ved forslaget. Han så hellere, at den delvis nyanlagte vej kom til at hedde Store Heden Vej, da den kom til at gå ind over de vestlige markjorder, der havde tilhørt byen, og som tidligere blev kaldt Store Heden.

Men der var også et andet – og måske større – problem med navneforslaget. Odense havde allerede en Winsløwvej, nemlig en forbindelsesvej fra Hjallesevej ved Odense Teknikum til Kallerupvej. Så sent som i februar 1964 havde byrådet vedtaget at opkalde denne vej efter Winsløw, som var en kendt anatom, der levede det meste af sit liv i Paris. Dengang var navnet Winsløwvej blevet foretrukket frem for Hollufgårdsvej, da man forudså, at vejen blev vigtig i forbindelse med et kommende universitet. Og da man fra lægeligt hold tidligere havde foreslået at opkalde en vej efter Winsløw, lå det i 1963-64 lige til højrebenet.

Nu i 1965 blev posen rystet igen. For at få kabalen til at gå op fik flere veje nye navne, og så var alle tilfredse. Den oprindelige Winsløwvej blev omdøbt til Niels Bohrs Allé – et navn, der i øvrigt havde været i spil tidligere – mens den nye vej langs sygehuset fik navnet J.B. Winsløws Vej. Endelig skiftede resten af den gamle Kapelvej navn til Heden.

Kommunen havde dog glemt at tage postvæsenet i ed, og postkontrollør Mollerup var mildest talt forbavset over, at postvæsenet ikke var blevet spurgt. Hvis det var sket, så havde man været meget skeptisk over for navneændringerne. Erfaringsmæssigt var det nemlig meget uheldigt, at et hidtil anvendt gadenavn blev benyttet på en ny gade. Det gav gerne en masse forvekslinger og ekstra arbejde til postvæsenet. Det hjalp dog, da postkontrolløren – urigtigt, viste det sig – fik oplyst, at der ikke kom bebyggelse ved vejen, hvorfor navneskiftet næppe ville give større ulemper. Og så lovede kommunen, at man så vidt muligt ville undgå at bruge hidtil anvendte gadenavne på nye veje.