Dalum Papirfabrik

 

b0101475

Dalum Papirfabrik ved Odense Å omkring 1900.

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

Ideen om en papirmølle i Odense dukkede op i 1870’erne. En række erhvervsfolk prøvede først at få Munke Mølle omdannet, men da det mislykkedes, blev papirfabrikken i stedet lagt uden for Odense. Det at lave papir krævede masser af vand, og derfor blev papirfabrikken lagt ved åen i Dalum. Et nyoprettet aktieselskab købte her en gammel vandmølle og omdannede den i 1873 til papirfabrik. Der gik dog nogle år, før fabrikken var oppe i fulde omdrejninger. Det første papir, der blev lavet, var pakkepapir, som bestod af ubleget blår, som man fik fra gamle klude. Ny teknik gjorde dog, at træ og cellulose lidt efter lidt afløste klude som råstof.

Fremstillingen af papir krævede viden og erfaring, men det lykkedes at hente en række erfarne papirarbejdere fra Silkeborg til Dalum, og de fik produktionen sat på skinner. Den landlige beliggenhed gjorde, at fabrikken måtte sørge for boliger til de ansatte, og der voksede efterhånden et helt lille fabrikssamfund op ved papirmøllen.

Hvis folk skulle lokkes til Dalum, måtte de ansatte have ordentlige boliger med egne haver, hvor der kunne dyrkes friske grøntsager – og huslejen blev trukket direkte fra lønnen. Boligen bandt folk til Dalum og til papirfabrikken. Arbejderne var på den måde afhængige af fabrikken. De kunne samtidig miste både deres job og deres bolig. I en tid, hvor der var mangel på erfarne og dygtige papirarbejdere, gjaldt det om at holde på folk. Og de ansatte måtte i de første år af fabrikkens eksistens skrive under på en såkaldt slavekontrakt – før fagforeningerne for alvor vandt indpas.

Det krævede stor kapital at anlægge og drive en papirfabrik, da maskineriet var hundedyrt og konkurrencen hård. Derfor blev papirfabrikken i Dalum allerede i 1889 en del af A/S De Forenede Papirfabrikker. Fabrikken var skyld i, at folk strømmede til Dalum, der fik sit befolkningstal tredoblet. Og den var samtidig årsag til, at Venstre i 1909 mistede magten i sognerådet til Socialdemokratiet.

De to verdenskrige og krisen i 1930’erne gjorde ondt på papirfabrikken, men i efterkrigsårene blussede den op igen. Nye papirmaskiner blev installeret, og produktionen steg. Det gik godt indtil krisen i 1970’erne, og flere fyringsrunder rullede i de følgende år ind over fabrikken.

 

b0051414

Et kig ind i den nye sorterersal med arbejdsplads for 150 damer, i 1963.

 

Dalum Papirfabrik blev i 1991 købt af en svensk papirkoncern, og i 1999 blev virksomheden solgt videre til en kreds af danske investorer. Den ændrede samtidig navn til Dalum Papir A/S. I 2007 blev virksomheden overtaget af franske Arjowiggins Graphics. De endte med at flytte produktionen til Frankrig ved slutningen af 2012, og dermed lukkede Dalum Papirfabrik.