Danmarks første cykelsti

B0023392

Cyklister på cykelstien langs Sdr. Boulevard. Udsnit af koloreret postkort 1908 (Stadsarkivet).


af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense kalder sig Danmarks Nationale Cykelby og henviser blandt andet til, at flere og flere odenseanere tager cyklen. Grunden er øjensynligt, at Odense har flere cykelstier end de fleste andre byer. Og ikke nok med det. Odense var også den første by, der fik en cykelsti, der daterer sig helt tilbage til 1890’erne.

Når cykelstien kom i 1898, hang det blandt andet sammen med, at nye typer af cykler vandt frem. Den tunge væltepeter blev i 1880’erne fortrængt af nye, lettere typer, de såkaldte Safetycykler – med lige store hjul og kædetræk til baghjulet.

Med de nye cykler fik cyklismen også sit folkelige gennembrud. Det gav i 1893 anledning til en revision af Odense politivedtægt, så cyklister også blev skrevet ind. Det blev eksempelvis forbudt at køre hurtigere på cykler, ”end hvad der svarer til jævnt trav ved vognkørsel eller ridning”. Politimesteren forbød også cykelkørsel med passagerer – altså kun én person på hver cykel.

I cyklismens barndom var cyklen blevet mødt med megen skepsis, men lidt efter lidt tog Odense cyklen til sig, og byens cykelklubber formåede at få kommunen interesseret i at gøre Odense til en cykelvenlig by, og byrådets medlemmer viste ved flere lejligheder deres venlige sindelag. Det fik i 1900 det landsdækkende tidsskrift Cyclen til at udråbe Odense som ”cyklisternes eldorado”.

Bladet skrev: ”Mange gange har vi haft anledning til at fremhæve de Odense autoriteter [byrådsmedlemmerne], og meget var det at ønske, om landets øvrige kommunale styrelser, med hensyn til cyklisme, ville tage deres kolleger i Odense til forbillede”.

Baggrunden var, at byrådet i 1898 – på opfordring af Fyens Cykle Union – havde anlagt landets første cykelsti, da man besluttede at fylde den ene vejgrøft langs Sdr. Boulevard op med jord. Cykelstien gav cyklisterne en ordentlig vej til Fruens Bøge, der var et yndet udflugtsmål og hjemsted for byens første cykelbane. Når byrådet brugte penge på cykelstien, så var det, fordi den var et led i byens bestræbelser på at give ”Odense det præg, der stiller den lidt over de almindelige provinsbyer”.

Byrådet diskuterede også, om ikke alle nye gader burde have cykelstier – men det forslag var dog for vidtrækkende. Odense Byråd sørgede derimod for, at byen fik landets første ”cykelstald”, som var en lille pavillon i Fruens Bøge, hvor cyklister kunne få opbevaret cyklen mod at betale et mindre beløb.

Folk skulle dog først vænne sig til den nye cykelsti. I de odenseanske dagblade blev der udkæmpet en drabelig fejde om stien. Fodgængere klagede over cyklisterne, som de mente udsatte de spadserende for stor fare, når de kom drønende forbi. Cyklisterne derimod henviste til politivedtægten, hvor det blandt andet stod, at på cykelstier måtte fodgængere ”uvægerlig vige for cyklister”.