Den brusende havhest

B0011472d

Havhesten fotograferet i 1969, hvor der var lavvande i Odense Å og hvor den nye fiskepassage, Saabyes stryg, endnu ikke var anlagt (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Billedhuggeren Carl Hugo Liisberg (1896-1958) lavede allerede i begyndelsen af 1930’erne de første skitser til Havhesten, hvorpå der sidder en havfrue. Inspirationen kom utvivlsomt fra den nyåbnede Østerbro Svømmehal i København. Her stod Jean Gauguins fontænefigur Havhesten og var klar til at springe i bassinet.

Odense Kommune forelskede sig i Liisbergs skulptur, og allerede i 1934 – året efter at Odense Friluftsbad slog dørene op – ansøgte man Ny Carlsbergfondet om et tilskud til køb af skulpturen. Det var meningen, at Liisbergs havhest skulle stå ude midt i friluftsbadets vand. Der var sågar planer om, at vandet omkring Havhesten skulle boble og skumme, så man fik indtryk af, at fabeldyret svømmede fremad.

Havhesten kom imidlertid aldrig til friluftsbadet. Byens forskønnelsesudvalg kom i tanke om, at et så smukt kunstværk burde placeres i byens hjerte. Valget faldt da på Munke Mose, hvor Liisbergs bronzeskulptur skulle afløse et ældre springvand. ”Flytningen” til Munke Mose gjorde dog, at skulpturen blev betydelig større end oprindelig planlagt.

I fire år arbejdede Liisberg på sit værk, der var klar til officielt at blive afsløret i Munke Mose den 20. juli 1939. Men allerede i månederne før afsløringen, ventede odenseanerne længselsfuldt på deres nye skulptur. Fyens Stiftstidende skrev begejstret om, at skulpturen var færdig hos kongelig bronzestøber Hans Lauritz Rasmussen i København, så man snart kunne vente dens ankomst til Odense. Den tre tons tunge havhest ankom standsmæssigt pr. lastbil den 7. juli, og en del odenseanere fulgte dens vej gennem byen. Selv borgmester I.Vilh. Werner var mødt frem. Turen fra København til Odense tog dog længere tid end planlagt. Der måtte foretages flere omkørsler, fordi lastbil og havhest ikke kunne komme igennem mange viadukter.

Skulpturen ankom og blev anbragt. Avisens reporter glædede sig nu blot til, at skulpturen skulle sende ”en tre meter høj vandstråle i vejret, mens store bølger, der frembringes af en elektrisk motor, vil slå mod skulpturens forreste del”.

Da Havhesten blev afsløret, fortalte Liisberg, at han var meget glad for at have lavet skulpturen netop til H.C. Andersens by: ”Jeg har jo fået ideen fra H.C. Andersens smukke digt”. Digtet, som Liisberg refererede til, hedder Agnetes Vugge, og det lyder blandt andet sådan her:

Sol deroppe ganger under lide.
Sov mit barn, så bliver du stærk og stor!
På den vilde havhest skal du ride.
Under bølgen dejlig engen groer.
Havhesten rider sin havfrue ud på eventyr.