Den Gamle Kro

 

b0001592

I 1950’erne kørte en gammel Ford T rundt i byens gader og reklamerede for Den Gamle Kro. Bilen er her passende fotograferet foran kroen! (Stadsarkivet).

 

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

 

På bygningsfacaden af Den Gamle Kro, Overgade 23, står årstallet 1683, men det er lidt af en tilsnigelse. Huset omtales ganske vist første gang i et skøde fra det herrens år 1683, men dele af ejendommen er uden tvivl ældre. Den Gamle Kro var oprindelig to ejendomme og bærer i dag præg af mange ombygninger – og der har heller ikke været restaurant i så mange år – dog med jævne mellemrum værtshus, skomager, grønthandler og ikke mindst bageri.

Et hurtigt opslag i Odensedatabasen viser, at ”tømmermand” Troels Nielsen Lund var ejer i 1740’erne, og at bagermester Arent Nielsen (1710-70) overtog i 1750. Da var han netop blevet optaget i bagerlavet, og dermed var Overgade 23 blevet bageri. Efter faderens død overtog datteren, der sammen med sin mand Johannes W. Rheinlænder drev hvedebrødsbageri med tilhørende udsalg i huset. Ejendommen fik ny ejer omkring 1800, og samtidig blev huset udvidet med 2. salen. I 1811 var ejeren en hvedebrødsbager ved navn Mads Pedersen, hvis enke i 1845 solgte ejendommen til en skomagermester, der ejede Overgade 23 i flere årtier. Det var i hans tid, at forhusets facade blev pudset med klassicistisk præg.

I 1874 åbnede husets ejer, madam Juhl, ”Dame Cafeen”, der senere blev til konditori. I slutningen af 1800-tallet residerede bager Petersen fra Samsø her, og hans kone drev en lille café for byens borgerskab. Derfor blev  stedet nu kaldt for Mutter Sams konditori. Det havde to afdelinger – én for damer, hvor al servering af brændevin var forbudt, og én for mænd, hvor man ikke havde samme forbud. Selv skolebørn, der ofte kom på det populære konditori, blev opdelt i drenge og piger. Nu afdøde Harriet Jensen fortæller, at når skolebørnene i 1920’erne skulle ud og opleve noget, så gik de på Mutter Sams konditori. Her fik man den mest pragtfulde æblekage med flødeskum og sodavand for 50 øre. ”Mutter Sam var en lille og i vore øjne gammel kone med et snehvidt, stivet forklæde på. Hun kunne blive meget vred, når drengene tog en klat æblekage på deres teske, satte fingeren på og skød det op i loftet. Der sad adskillige klatter æblekage på loftet”.

Tobaksfabrikant Erik Stokkebye, der var genbo til Overgade 23, købte ejendommen i 1937. Han lod huset restaurere, så det fik sin nuværende udseende, hvor forbilledet var et bindingsværkshus fra 1600-tallet. Klunketidens konditori blev forvandlet til spiserestaurant. Og først da fik stedet navnet Den Gamle Kro.

I begyndelsen af 1960’erne havde kroen brug for mere plads til blandt andet en passende garderobe. Spaden blev stukket i jorden, så man kunne få en kælder, men her ventede en overraskelse. Under gulvet fandt man massive mursten, der var et levn fra en ældre rødstensbygning med kampestenssokkel og tøndehvælvinger – en 1500-tals bygning, der var blevet flammernes bytte. Kælderen med sine hvælvinger kom i 1963 til sin ret og er i dag vinkælder og hyggehjørne.