Den jødiske synagoge

B0040200d

Overgade 28, hjørnet af Overstræde, fotograferet i begyndelsen af 1900-tallet. 100 år tidligere havde bygningen rummet Odenses jødiske synagoge (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I 1791 flyttede en jødisk handelsmand til Odense, og siden fulgte flere jødiske familier efter. I begyndelsen af 1800-tallet steg antallet af jøder en smule, så den jødiske menighed i 1819 talte 111 personer, hvilket var et par procent af den odenseanske befolkning. De fleste var af tysk afstamning og levede af handel i den fynske hovedstad.

Den lille jødiske menighed oprettede i sommeren 1805 en synagoge – eller rettere en bedesal, som blev indrettet i Overgade 28. På Overgade lå en række købmandsgårde, og et par af dem var ejet af jødiske handelsmænd. Det gjaldt også Overgade 28, der i begyndelsen af 1800-tallet var ejet af den jødiske købmand David Israel, der en overgang var forstander for menigheden og muligvis primus motor for oprettelsen af synagogen.

En kort overgang omkring 1810-11 kunne byens jødiske børn også gå i skole i Fedder Carstens’ “jødiske” skole i Munkemøllestræde, den skole som H.C. Andersen fortæller om i Mit livs eventyr. I Fedder Carstens’ skole gik blandt andet en lille jødepige ved navn Sara, som Andersen knyttede sig til. Og det var måske Sara, som Andersen havde i tankerne, da han senere skrev eventyret Jødepigen.

Den jødiske menighed boksede dog med flere problemer, og engagementet i menigheden var til tider begrænset. I hvert fald viste en opgørelse i 1811, at flere personer var bagud med deres betalinger til menigheden. Alligevel lykkedes det nogle år senere for den jødiske menighed at få ansat en kateket (en slags lærer).

Menigheden antog A.D. Cohen, og det blev hans opgave at tilfredsstille menighedens religiøse behov på Fyn. Pengene til hans løn blev skaffet til veje af jøder fra hele det fynske område.

Provinsens synagoger var ikke just prangende, hverken af udseende eller indretning, skrev A.D. Cohen i 1837 i en lille bog om jødedommen i Danmark. Men det kunne ikke være anderledes i en lille menighed med få medlemmer, hvoraf mange var fattige. Selv om rammerne var beskedne, så fik Cohen sat en række aktiviteter i sving. De jødiske børn fik nu en supplerende religionsundervisning, og allerede i 1818 aflagde 196 børn fra hele Fyn for første gang religionsprøve i Odense.

Synagogen fik den 7. juni 1830 – efter 25 års virke – fint besøg, da kong Frederik 6. om aftenen efter eget ønske kom forbi i en halv time. Og kronprinsen, den senere kong Christian 8., overværede fem år senere en konfirmation i menigheden. Hvornår synagogen forsvandt igen er uklart, men den fik formentlig kun en kort levetid.