Den kostbare politigård

B0050672d

Justitsminister Helga Pedersen er sammen med de talrige gæster kommet højt til vejrs ved rejsegildet på Odense Politigård i maj 1952. I uniform og med kasketten i hånden Odenses daværende politimester, T. Martensen-Larsen (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense Politigård har til huse i en gade, der er opkaldt efter en drabsmand, Hans Mule, der var en af byens storkøbmænd i slutningen af 1500-tallet. Men den situation er i historisk perspektiv relativt ny, for indtil 1953 var Odense Rådhus i flere generationer også hovedsædet for byens politifolk. Det var her, der var politifolk på vagt, og det var her, man blev sat i detentionen, hvis man havde fået for meget at drikke.

Da ordenspolitiet og kriminalpolitiet i 1938 blev samlet og henlagt under staten, og da Odense Kommune samtidig var i svær nød for administrationslokaler på rådhuset, kom planerne om at få flyttet politiet væk fra rådhuset og planen om en rådhusudvidelse til den kommunale administration til at forløbe nogenlunde parallelt. Men da tyskerne i september 1944 internerede store dele af det danske politi, var det stadig på rådhuset, man fandt det odenseanske politis hovedkvarter. Byggeplanerne for et nyt hovedsæde for politiet blev nemlig også forsinket af besættelsen, og efter krigen måtte dele af politiet på grund af pladsmangelen for en tid indkvarteres i det gamle tugthus i Klaregade.

Den 14. maj 1952 var der omsider rejsegilde på den nye politigård ved Hans Mules Gade, der var brudt igennem ved Overgade ved nedrivning af blandt andet Hotel Postgården. Odense Kommune havde stillet grunden til rådighed.

Ved rejsegildet blev hovedtalen holdt af landets kvindelige justitsminister, Helga Pedersen. Hun hæftede sig naturligt ved det lange planlægningsforløb. Så de tanker, der var tænkt omkring 1941, kunne altså først 11 år senere bringes til udførelse. Og tilmed kun i et reduceret format – arkitekten, Christen Borch (1883-1972), der havde tegnet den modernistiske bygning, blev da også behørigt takket for at have resigneret, når planerne var blevet ændret. Men kostbart var det nu blevet.

Den 19. maj 1953 rykkede ordenspolitiet som de første ind i de nye rammer. Siden fulgte de øvrige afdelinger. Da ordenspolitiet flyttede ind, var pengene til projektet øjensynlig tæt ved at være brugt. Avisen noterede sig i hvert fald, at man kom fra rådhuset med næsten antikverede møbler, og man havde desuden medbragt den grønne lygte, som tidligere havde hængt uden for politistationen på rådhuset.

Den nye politigård kom til at danne ramme om en stor styrke fra både Odense Købstads og Odense Herreds politi. I midten af 1950’erne blev den opgjort til at omfatte omkring 300 medarbejdere: Foruden politimesteren var der tale om fire politifuldmægtige, tre politikommissærer, 195 mand i ordenspolitiet, 18 mand i civilpolitiet og 33 mand i kriminalpolitiet samt endelig 47 kontoransatte.

Pladsen på politigården blev dog snart for trang, og politiet måtte snart leje sig ind i ældre bygninger i Overgade, men heller ikke det slog til, og i 1990 stod en tilbygning færdig.