Det gamle posthus

B0014323d

Odense Postkontor ved Gråbrødre Plads, ca. 1925, mens H.C. Andersen-statuen endnu var placeret på pladsen (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Det gamle posthus på Gråbrødre Plads hører til et af de mest kendte og karakteristiske huse i Odenses centrum. Det omtales ofte som det gamle posthus, men det er faktisk ikke helt retfærdigt. Det blev nemlig bygget som katedralskole. Byens gamle latinskole havde i århundreder haft til huse på Klingenberg, men skolen voksede i begyndelsen af 1800-tallet ud af sine rammer, og løsningen blev et nyt skolebyggeri.

I 1845 købte katedralskolen konditor Durys gård i Lille Gråbrødrestræde, og et år senere stod bygningen klar. Den var i to etager med en sidefløj mod syd. Der var bl.a. ni klasseværelser og et sanglokale, som også blev anvendt som festsal. I stueetagen var der bl.a. bolig for rektor, bibliotek og gymnastiksal, mens pedellen havde sin bolig i kælderen. Der var også opført stald og vognremise og indrettet en legeplads ud mod Gråbrødre Plads.

Katedralskolen blev indviet den 27. november 1846. Bygningen var tegnet af hofbygmester og bygningsdirektør Jørgen Hansen Koch og holdt i en senklassicistisk stil. Facaden var pudset og med granitsokkel. Der blev også plads til et sandstensrelief med masker, lyre, papirer, globus m.m. og med kong Christian 8.’s monogram i midten.

Alt var fryd og gammen ved indvielsen, men skolen voksede ligesom byen eksplosivt, og rammerne blev snart for små. Efter blot 50 års brug var skolebygningen blevet for lille, og Odense Katedralskole måtte igen bygge nyt – den nuværende bygning i Jernbanegade, der blev taget i brug i 1894.

Efter katedralskolens flytning rykkede posthuset ind i Lille Gråbrødrestræde. Det havde hidtil haft hjemme i en bygning nær ved banegården. Efter en ombygning stod det nye posthus i 1895 klar til indvielse. I avisen kunne byens borgere læse, at ”omdannelsen af bygningen til dens fremtidige brug er foretaget med dygtighed og praktisk sans. I den store lyse forhal, der er fælles for telegrafkontoret og postkontoret, er der til publikums bekvemmelighed anbragt ca. 50 af de såkaldte postbokse, fra hvilke man ved hjælp af en udleveret nøgle selv kan hente sin post”.

Bygningen var indrettet med tjeneste- og ekspeditionslokaler, publikumsværelser, budstue og kontorer for postmesteren og kontrolløren. På 1. salen var der indrettet lejlighed for henholdsvis postmesteren og telegrafbestyreren. Og huset er efterfølgende blevet udvidet i flere omgange. Gennem mere end 100 år var huset i Lille Gråbrødrestræde midtbyens posthus, men i november 2004 lukkede Post Danmark det gamle postkontor og åbnede et nyt og moderne i Brandts Passage. Det gamle posthus blev allerede i 2003 solgt til en privat investor, erhvervsmanden Troels Troelsen, og var siden hovedsæde for Prio Fyn, indtil bygningen blev solgt til Barfoedkoncernen, som nu har fuldendt renoveringen.