Dragonkasernen i Vindegade

Vindegade 002

Vindegade nr. 100B i 2012, den såkaldte Borgmestergård og oprindeligt kasernens hovedbygning (Foto: Claus Thøgersen, Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Fra 1840’erne kom der gang i byggeriet i den vestlige del af Vindegade, der hidtil havde været ubebygget. Det største byggeri var en privatejet dragonkaserne, som proprietær og brygger Christian Hendrik Hansen lod bygge i årene fra 1844.

De næste år blev der rejst flere bygninger. Dragonkasernens hovedbygning kom til at ligge i Vindegade 100B og er stadig bevaret. Fra 1860’erne og mange år frem boede flere af byens kongevalgte borgmestre på stedet, og bygningen har derfor ofte været omtalt som Borgmestergården.

Kasernen i Vindegade kom foruden mandskabsbygningerne til at omfatte stalde, munderingskamre og andre magasiner. Da kasernen blev bygget, var det endnu byen og borgernes pligt at sørge for indkvartering af militærpersoner. Proprietær Hansen, der tidligere bl.a. ejede Kragsbjerggård og sad i byens styre, har i et brev fortalt, at han opførte kasernen for at ”skåne” odenseanerne for at have soldater boende. Han var ligefrem blevet tilskyndet til at bygge den af Christian VIII, men mon ikke, der blot var tale om en ejendomsinvestering?

Under Treårskrigen 1848-50 måtte 6. dragonregiment, som boede på kasernen, rykke ud i felten, og bygningerne, der endnu var næsten nye, blev beslaglagt og bl.a. brugt til kornmagasin. Proprietær Hansen klagede sin nød over, at bygningerne led overlast. Efter krigen førte kasernen en noget omtumlet tilværelse. Den blev under koleraepidemien i 1853 brugt til at huse raske folk fra områder, som var berørt af epidemien. Dragonkasernen fungerede også derefter i nogle år, men i slutningen af 1850’erne blev den solgt på en auktion, formentlig i sammenhæng med et sammenbrud i proprietær Hansens vidtspredte forretninger.

De nye ejere lod kasernen bygge om, og i 1859 åbnede forlystelsesetablissement Pantheon i den tidligere dragonkaserne. Pantheon var Odenses svar på cirkus- og forlystelsesbygningen Alhambra i København. Begge steder betalte man indgangsbillet, hvorefter der var frit valg til at benytte karruseller, luftgynger og andre indretninger. Der var også restauration, dansesal og billard. Man kunne også vælge at overvære en cirkusforestilling eller se et arrangement i teatret.

Selv om cirkusbygningen i Pantheon fungerede perfekt i forhold til de omrejsende cirkus og akrobatselskaber, der gæstede Odense, så kunne den i det lange løb ikke løbe rundt økonomisk og gik ned efter få års forløb.

Mangt og meget af den gamle kaserne – og det senere Pantheon – er revet ned, men en rest af de gamle mandskabsbygninger er bevaret som Vindegade 102 på hjørnet af Pantheonsgade.