Elsesminde

b0018009d

Elsesmindes hovedindgang 1978 (Stadsarkivet).

af Jens Åge S. Petersen

Elsesminde Odense Produktions-Højskole i Sanderum er en af Danmarks største produktionsskoler med et dagligt elevtal på mere end 250 elever. Skolen henvender sig til unge mellem 16 og 25 år, som ikke har fuldført eller påbegyndt en ungdomsuddannelse. På skolen tilbydes eleverne både praktiske og teoretiske fag, ligesom de får en individuel, målrettet erhvervs- og uddannelsesvejledning.

Skolen startede i 1978 som et kommunalt ungdomsarbejdsløshedsprojekt under navnet Elsesminde Produktionsskole og med placering på den tidligere kommunale forsøgsgård Elsesminde på Sanderumvej 117. I begyndelsen blev der udbudt en landbrugslinje og en produktionslinje, begge i kombination med mere teoretisk betonede fag. Inspirationen blev bl.a. fundet i den skoleform, man havde i ungdomsskolerne. Produktionsskoleformen var i slutningen af 1970’erne kun i sin vorden, men i de følgende år dukkede flere af slagsen op i Danmark, og det store gennembrud kom i begyndelsen af 1980’erne, da staten aktivt gik ind og støttede produktionsskolerne. I 1982 fik Elsesminde Produktions-Højskole således status som produktionsskole i lovens forstand med deraf følgende statstilskud. Ved samme lejlighed blev flere af de hidtidige kommunale ungdomsarbejdsløshedsprojekter i Odense, som f.eks. Jernalderlandsbyen og Projekt Genbrug, samlet under den nye institution.

b0018000d

Kantinen på Elsesminde Odense Produktions-Højskole, 1996 (Stadsarkivet).

Igennem årene har Elsesminde – Odense Produktions-Højskole stået bag flere iøjnefaldende produktionsaktiviteter. I begyndelsen af 1980’erne forsøgte man sig med solfangerproduktion og havde bl.a. aftagere hos amtslige og kommunale institutioner, men produktionen blev indstillet efter nogle år med dårlig økonomi. I midten af 1980’erne traf skolen en aftale med nogle af byens skoler om at levere “gnavepakker”, såkaldt sunde madpakker, og den aftale kører videre i dag, bl.a. med Kragsbjergskolen som en af de store kunder. Skolens nok mest kendte produktionsaktivitet er opdræt af laksefisk. Siden begyndelsen af 1980’erne har skolen, i de senere år under navnet Fyns Laksefisk, stået for opdræt af ørreder til udsætning i de fynske vandløb.

De danske produktionsskoler har til tider været udsat for stor kritik, og heller ikke her er Elsesminde – Odense Produktion-Højskole gået ram forbi. Skolerne har været beskyldt for blot at være bekvemme opbevaringsteder for unge arbejdsløse, og undervisningen for at være så løs og lemfældig, at eleverne ikke opnåede tilstrækkelig kompetence under opholdet til at tage fat på en “rigtig” uddannelse bagefter. I kraft af lovgivningen og egne initiativer har produktionsskolerne i Danmark i løbet af 1990’erne dog knyttet tættere bånd til folkeskolerne og til erhvervs- og ungdomssuddannelserne. Elsesminde Odense Produktions-Højskole har f.eks. i samarbejde med Odense Tekniske Skole forsøgt at gøre overgangen mellem folkeskole og ungdomsuddannelse mere lempelig, bl.a. ved at elever på produktionshøjskolen har fået mulighed for praktikophold på Teknisk Skole.

Siden den spæde begyndelse i 1978 er elevoptaget vokset år for år, udbuddet af undervisnings- og produktionsfag er mangedoblet, og skolen er ved flere lejligheder udvidet. I dag spreder den sig over mere end 14.000 kvadratmeter bygninger, som dels ligger på hovedadressen Sanderumvej 117 i Sanderum og dels på naboejendommene Sanderumvej 99, 111 og 113.