En langtrukken byggeproces

B0050264d

Selv om skolen var ny, kunne tasken godt være slidt – elevportræt fra den nye Risingskole i august 1951 (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).


af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

”Så er Risingskolen da indviet”. Sådan lød indledningen til en af talerne ved skolens officielle indvielse lørdag den 1. december – for 60 år siden. Sandheden var dog, at skolen allerede var taget i brug. Presset på byens skoler var efter befrielsen så stort, at de første 700 elever allerede den 13. august 1951 var begyndt på skolen. Men selve indvielsen måtte altså vente, til alt var i orden.

I sin omtale af skolen bemærkede pressen også, at skolen var i brug: ”Risingskolen blev indviet i går. På et tidspunkt, hvor skolen netop har været i brug så længe, at den er renset for alt nyts beklemmende tomhed, uden at processen har afsat ar i lak og maling”.

Byens skoler var hårdt medtagne efter krigsårene, hvor skoler både blev beslaglagt og brugt til flygtninge. Øverst på dagsordenen efter befrielsen stod derfor at få alle de ramponerede skoler gjort klar igen, men det tog tid, og man måtte leve med mange elever i hver klasse. Byrådet kunne ikke bare læne sig tilbage. Der måtte handles, og 1950’erne blev formentlig det største skolebygningsårti i byens historie. De nye skoler kom til at ligge i byens yderkanter, hvor nye boligkvarterer skød op.

Risingskolen blev den første af de nye skoler. De første skitser forelå allerede i de sidste krigsår, og i 1949 gik byggeriet i gang. Da Risingskolen stod færdig, var det første gang siden 1938, at byen tog en ny skole i brug.

Risingskolen var imødeset med spænding og glæde, da den skulle aflaste Skt. Hans Skole. Borgmester Werner understregede i sin tale, at man jo ikke altid kan få sine ønsker opfyldt, men her var et stort ønske faktisk blevet til virkelighed. For mange lærere og børn var det en lettelse at være sluppet for at ”vandre”.

Den nye store skole var tegnet af Odensearkitekten Knud Brücker, og den var planlagt som et kulturcentrum for det nye nordøstlige Odense. Skolen havde både en badeanstalt, lokaler til en ungdomsklub, bibliotek og fritidshjem. Ja. der var sågar planer om et friluftsbad, men det blev droppet undervejs i planlægningen.

Det var dog kun en tredjedel af det fuldt færdige projekt, der blev taget i brug i 1951. Det tog populært sagt 10 år, 10 tønder land og 10 mill. kr. at bygge hele Risingskolen. Men så var den også Nordens største med 46 normalklasser og 18 særlokaler. En lettere opstemt avis kaldte den ”et digt i mursten, træ og lys”. Der var plads til 1.300 børn.

Men selv om der blev bygget på livet løs, kunne skolebyggeriet slet ikke følge med udviklingen i børnetallet. Trods udvidelser og helt nye skoler boksede skolevæsenet fortsat i mange år med to store problemer: mangel på klasseværelser og lærerkræfter. Og Risingskolen var blot en af de skoler, der så dagens lys i 1950’erne.