En minderig forsamlingsbygning

b0059461c

Opera i Den ny Forsamlingsbygning (senere Odense Kongreshus) i marts 1949. Det er prøverne til operaen Figaros Bryllup, der er i fuld gang (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

Søndag den 11. september 1904 var en vigtig dato i den odenseanske arbejderbevægelses historie, for den dag blev Folkets Hus i Dansestræde indviet. Det var arbejdernes første nybyggede mødested i Odense, og den socialdemokratiske borgmester fra København, Jens Jensen, kastede glans over indvielsesfesten. Det kostede 15 øre for medlemmer at deltage i festen, mens det kostede 50 øre for herrer og kun 35 øre for damer at komme til ballet – ville man også deltage i festmåltidet, var prisen 1,65 kr.

Folkets Hus blev centrum for en stor del af den fremvoksende arbejderbevægelses aktiviteter. Heldigvis havde arbejderbevægelsen allerede i 1899 erhvervet en grund, der strakte sig fra Asylgade og bagud til Lille og Store Dansestræde, for i mellemkrigstiden viste det sig hurtigt, at rammerne i Folkets Hus langtfra slog til. Resultatet blev, at man i 1927 supplerede det gamle mødested med en ny forsamlingsbygning i Asylgade. Her fik man blandt andet plads til en stor festsal, hvor der kunne være op mod 1.000 gæster, når både gulv og balkon var i brug. 12 år senere blev der tilføjet en nogenlunde lige så stor bygning ud mod Stålstræde, og de to nybygninger blev bygget sammen med et afrundet hjørne.

Mange fagforeninger holdt deres medlems- og bestyrelsesmøder i bygningen, og i 1943 blev Den ny Forsamlingsbygning kendt som hjemsted for strejkebevægelsen under det såkaldte augustoprør, der førte til samarbejdspolitikkens sammenbrud.

Bygningerne blev også brugt til mere festlige formål, og i mange år var restaurant Landsbyen et velkendt mål for odenseanere, der ville more sig og eventuelt også danse. Efter 2. verdenskrig måtte man dog tage udnyttelsen af bygningskomplekset op til ny overvejelse, og Arbejdernes Landsbank fik fra 1952 og ca. 20 år frem lokalt hovedsæde i bygningen, som snart blev relanceret under navnet Odense Kongreshus.

Da banken flyttede i begyndelsen af 1970’erne, blev der blandt andet plads til diskotek Tordenskjold, men inden da havde kongreshusets direktør også indrettet andre restauranter i bygningen, f.eks. Flamingo, Diligencen og Latinerkælderen.

Fælles for alle aktiviteterne var, at de havde deres tid. Da arbejderbevægelsen i 1987 valgte at sælge bygningerne i Stålstræde og Asylgade, var der store, men urealiserede planer om ombygning af ejendommen til et Euro Trade Center. Bygningen blev renoveret, og fra 1999 og en årrække frem holdt University College Lillebælt til i ejendommen, som i 2008 blev købt af Lillebælt Gruppen. I det sidste par år er blandt andet festsalen fjernet — i erkendelse af, at der var sale nok i Odense – og et stort antal lejligheder er nu indrettet i arbejdernes gamle forsamlingsbygning, der dog også stadig rummer restaurant- og kontorlejemål. Hele ombygningen er sket med respekt for den gamle bygning.