Falck i Odense

b0058912

Falck-ambulance ved Odense Havn i november 1951 i forbindelse med indsamling til Norditalien, der var blevet ramt af oversvømmelse. (Fyens Stiftstidende, Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

I 1918 sendte Sophus Falck, grundlæggeren af Falcks Redningskorps, sin yngste søn, William, til Odense. Med sig fik han 300 kr. i startkapital og en besked om at lave et redningskorps for fynboerne – det første Falck-korps uden for København. Trods det – også efter datidens forhold – beskedne beløb fik William Falck stablet et redningskorps på benene.

Der var allerede ført forhandlinger med sygehuset og vognmand Steffen Mair, der hidtil havde stået for sygekørslen. Der blev indgået en aftale om, at Falck overtog denne kørsel. En aftale, der kostede den formidable sum af 30.000 kr., men alligevel skabte det kundemæssige grundlag for Falcks etablering i Odense.

Med et slag havde Falck overtaget ca. 1.200 årlige sygetransporter, og der var behov for et tilholdssted. Odense Brandvæsen udvidede samtidig og flyttede til en ny station, og det gav Falck mulighed for at købe det gamle sprøjtehus på Klostervej af kommunen. Huset blev renoveret, og den 1. april 1919 slog man dørene op.

Den 4. juni samme år blev Fyens Redningskorps A/S officielt stiftet med William Falck som direktør for aktieselskabet. Da de første vanskeligheder var overvundet, gik det hurtigt fremad, og inden længe blev der oprettet nye stationer rundt om på Fyn. Ud over sygetransporterne tog Falck sig i begyndelsen kun af redningstjeneste, men i 1922 udvidede korpset sine aktiviteter, så de også omfattede brandslukning. Det var lidt af en tilfældighed, at det netop skete i Odense.

Som andre byer havde Odense et kommunalt brandvæsen, mens man ikke havde noget egentlig brandvæsen på landet. Nogle sogne havde en brandsprøjte, mens andre fik hjælp fra den nærliggende købstad. Odense Brandvæsen lavede i 1904 en aftale med en række sogne og et brandforsikringsselskab, og den fungerede frem til 1921, da der opstod uenighed om regningen for en udrykning. Forsikringsselskabet var utilfreds og foreslog i stedet Falck at anskaffe en motorsprøjte til brandslukning på landet.

b0053229

Falcks splinternye køretøjer i 1956. T.v. en Volvo-kranvogn, t.h. en Mercedes ambulance med dieselmotor. Forrest ses en lillebitte Falckbil. Billedet er taget foran Odense Stadion. (Fyens Stiftstidende, Stadsarkivet)

I 1922 var der indkøbt en sprøjte, og Falck var klar til at tilbyde de små kommuner assistance på abonnementsbasis. Brandslukning blev snart udbredt til andre af Falcks stationer. Den første kommune, der fik lavet en aftale med Falck om brandslukning, var i øvrigt Ubberud.

Selv om redningskorpset voksede, blev stationen i Odense ved med at være hovedstation for de fynske afdelinger, og her var administrationen samlet. I 1968 flyttede administrationen dog til et nyt Falck-hus i Kongensgade.

Firmaet, der fra 1930 udvidede forretningen med abonnement til privatbilister, overtog i 1963 redningskorpset Zonen – den største, danske konkurrent. Det familieejede selskab var nu helt enerådende på det danske marked, og mange års ”krig” mellem de to redningstjenester var dermed indstillet. I 1988 solgte Falck-familien selskabet, der siden har haft forskellige ejere.