Falen

b0011434

Falen set fra Vesterbro i 1910, da den var en lille blindgyde. (Stadsarkivet)

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Det lidt specielle gadenavn Falen kommer af ordet “folden”, og det fortæller om, at der, hvor Falen løber i dag, lå i gamle dage en græsmark, hvor byens borgere kunne anbringe deres kvæg. Navnet kendes vistnok helt tilbage til 1500-tallet, hvor det lå uden for byens porte.

Ved Vesterbro 12 lå i 1804 et trekantet stykke jord, der netop blev kaldt Folden eller Faalden. Jorden blev udstykket, og tre små huse blev bygget. Pladsen var dog trang, og derfor blev grunden udnyttet ved at lave en lille huslænge bort fra gaden langs en lille gyde, der endte blindt. Den lille gyde bevarede navnet Falen. I folkemunde blev den lille gyde ofte kaldt ”den lukkede tarm”, hvilket på fornøjelig måde karakteriserede gydens beskedne format.

Odense havde dog vokseværk, og marker blev i mellemkrigsårene plantet til med mursten, og den lille blindgyde blev til en rigtig vej. Det skete i 1928, hvor kommunen lod Vesterbro 22 og 24 nedrive og lave en vej, der gik fra Vesterbro mod sydvest over handelsgartner Chr. Olsens grunde – dvs. i området ved Vesterbro og Vandværksvej. Den nye gade fik også noget så nymodens som to elektriske gadelamper.

b0011440

Falen set fra Vesterbro, 1983 (Stadsarkivet)

Falen blev i 1938 forlænget fra Vandværksvej til Fælledvej. Strækningen hed ellers tidligere Kapelvej. Siden er gaden blev forlænget flere gange, så Falen i dag strækker sig helt til Sanderumvej.