Forsørgelsesanstalten i Albanigade

b0007308

Det gamle sygehus i Albanigade, der i 1915 blev omdannet til forsørgelsesanstalt (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Odense fik allerede i 1804 sin første fattiggård, da byens vise mænd besluttede at indrette en gammel købmandsgård på hjørnet af Overgade og Paaskestræde til formålet. Senere, i 1849, flyttede fattiggården i Vindegade, hvor den lå indtil 1915, da den fik plads i Albanigade over for domhuset.

Den nye forsørgelsesanstalt var oprindelig blevet bygget i 1862 som sygehus for Odense by og amt. Odenses vækst skabte dog snart pladsproblemer på sygehuset, og derfor besluttede man at bygge et nyt, stort sygehus langt borte fra byens centrum – resultatet blev fra 1912 sygehuset på Sdr. Boulevard. Det nye sygehus gjorde hurtigt det gamle i Albanigade overflødigt. Men det gamle kunne til gengæld omdannes til forsørgelsesanstalt.

Den gamle fattiggård i Vindegade blev solgt, mens kommunen gik i gang med at omskabe sygehuset i Albanigade. Udvendigt blev det kun til mindre ændringer. En ny mur blev opført rundt om arealet, men ellers var det indenfor, at der blev ændret mest. Fra kælder til kvist blev bygningen forbedret. Der blev indlagt elektrisk lys og lavet WC’er. Den gamle skadestue blev til vaskerum og operationsstuen til ”festsal”. Køkkenet blev udvidet og forsynet med tre kæmpemæssige dampkogegryder, en til fisk og kartofler, en til grød og vælling og en til suppe. I en ny bygning blev der plads til hestestald, smedje og et kommunalt vaskeri, der var forsynet med de mest moderne vaskemaskiner, som tiden kunne frembringe.

Der var plads til i alt 110-120 mennesker på anstalten, der åbnede den 11. januar 1915. De gamle mænd havde deres egen afdeling i sidefløjens stueetage, mens de gamle kvinder holdt til på 1. sal. Yngre fattigfolk havde plads i en anden fløj, og i en nybygget sidefløj var der indrettet seks celler for sindssyge.

Flytningen til Albanigade var også et nybrud. Den nyindrettede ejendom skulle f.eks. ikke hedde fattiggård, men forsørgelsesanstalt! Tiden var ligesom løbet fra fattiggårde. Flere og flere blev efterhånden forsørget i hjemmet eller fik anden hjælp end fattighjælp. Det var også i 1915, at Odense fik sit første alderdomshjem på Sdr. Boulevard.

Trods navneskiftet måtte man hurtigt erkende, at institutioner som fattiggårde og forsørgelsesanstalter hørte fortiden til, og i 1937 blev forsørgelsesanstalten i Albanigade bygget om og nyindrettet til kommunalt syge- og plejehjem. Og de fleste husker nok bygningen som kommunalt plejehjem.