Forvirringen om Hans Mules Gade

b0015787d

Nutidens Hans Mules Gade under etablering i 1948. En del af Ryttergade med etageejendommen til højre og Fyens Forum til venstre. Fra 1919 havde Hans Mules Gade været betegnelsen på vejen fra Ryttergade til Sortebrødre Torv (Stadsarkivet).

af Johnny Wøllekær og Jørgen Thomsen

Ser man på det flotte, farvelagte Odensekort, som Generalstaben udarbejdede omkring 1904, er der et kvægtorv, hvor H.C. Andersen-hotellet og Odense Koncerthus ligger i dag. Kvægtorvet blev imidlertid flyttet til Rugårdsvej i 1912, da TV2’s nuværende bygninger var opført.

I 1919 besluttede Odense Byråd, at der fra det gamle kvægtorv skulle etableres en forbindelsesvej mellem Sortebrødre Torv og Pjentedamsgade. Til det formål havde man købt et areal fra Odense Pølsefabrik. Denne Overgade-grund havde tilbage i 1400-tallet været ejet og beboet af Hans Mule, der var borgmester fra 1439 til sin død i 1459. Ejendommen forblev øjensynlig i samme slægts besiddelse i 200 år. Derfor foreslog byens relativt nytiltrådte stadsingeniør H.V. Rygner i 1919, at den nye øst-vestgående gade blev benævnt Hans Mules Gade, hvilket byrådet tiltrådte. I indstillingen anførtes det desuden fejlagtigt, at ”Hans Mule, der døde 1502, var en af byens mest ansete og dygtige købmænd, en myndig og fremtrædende mand i byens historie”.

Denne indstilling rummede en sammenblanding af to personer med samme navn, nemlig borgmesteren og en købmand af samme navn, der døde 1602 – men ingen studsede åbenbart over forvekslingen eller over, at en Odenseborger skulle have haft et otium på 43 år oven på 20 års borgmestergerning, hvilket i sig selv ville have været såre usandsynligt med datidens lavere levealder taget i betragtning. Men fejlen er gået videre til i dag, og vi er såmænd selv medskyldige.

Da katedralskolens rektor, H.St. Holbeck, i 1926 udgav en byhistorie, var borgmester Hans Mule fra 1400-tallet ikke omtalt, så det var helt forståeligt, at Odense Vejviser fra 1928 oplyste, at det var 1500-årenes rige storkøbmand, der havde lagt navn til gaden. Og det er efter alt at dømme herfra, fejlen senere har spredt sig, så vi f.eks. selv faldt i hullet, da vi i bogen om Odense Rådhus fra 2005 med stor fornøjelse oplyste, at Odense Politigård havde til huse i en gade, der var opkaldt efter den stridbare storkøbmand fra 1500-tallet. Dennes tavle på mindevæggen på rådhuset var dog blevet flyttet til bymuseet Møntergården i 1988, da det op til byjubilæet var blevet helt klart, at man ikke burde hædre en mand, der dels havde slået en anden mand ihjel og dels havde haft utallige konflikter med andre, f.eks. borgmestre og rådmænd.

Da man i 1942 rev Hotel Postgården ned for at forlænge Frue Kirkestræde mod nord, og da Fyens Forum for længst var bygget, benyttede man efter Rygners indstilling lejligheden til at gøre området syd for Fyens Forum til en del af Sortebrødre Torv. Navnet Hans Mules Gade blev derved ledigt, og det blev så i stedet navnet på den nuværende nord-sydgående færdselsåre, hvor f.eks. Politigården senere blev anlagt.

Til overflod findes der i litteraturen om Odense bys historie endnu flere personer med navnet Hans Mule. Men Politigårdens adresse henviser altså til den agtværdige borgmester fra 1400-tallet. Alt andet er fake news. Vi beklager forvirringen.