Franck A

 

b0054137

Et kig ind i Kinastuen på Franck A i 1964 i forbindelse med en generalforsamling for Gamle Odense Roere. (Fyens Stiftstidende, Stadsarkivet)

 

af Jørgen Thomsen

 

Restaurant Franck A var i årtier en af Odenses mest kendte beværtninger – til tider med en kultstatus, der svarer til Hviids Vinstue i København eller Duus’ Vinkælder i Aalborg. Den mand, der gav navn til restauranten, Marius Franck-Andersen, var født i Randers i 1884 og blev uddannet som tjener og konditor. Han kom til Odense efter afslutningen af 1. verdenskrig og overtog restauranten ”Den nye Vinstue” i Jernbanegade i 1923. Når man oprindelig trådte ind i vinstuen, kom man til den såkaldte borgerrestaurant, der ikke mindst blev befolket af byens håndværksmestre.

Restauranten som sådan kom hurtigt i daglig tale til at blive omtalt efter sin ejer, Franck A., og det var ejeren, der snart fyldte den med en overdådighed af udsmykning i form af porcelænsgenstande, træskærerarbejder, historisk inspirerede vægmalerier m.m. Formentlig en blanding af egentlige antikviteter og forlorent godtkøbskram.

Til stedets særprægede udsmykning hørte i mange år også træhunden Tobias, der var placeret ved indgangen. Ligesom en stor del af den indre udsmykning var den et arbejde af Odensekunstneren Lars Larsen, der skabte den én meter høje, en halv meter brede og 98 kg tunge hund i ét stykke træ.

 

b0054136

Tobias vogtede indgangen til Franck A. Her i den oprindelige udgave i 1963. (Fyens Stiftstidende, Stadsarkivet)

 

I årenes løb udvidede Franck A flere gange. I 1929 – da man overtog en nedlagt skomagerforretning – kom den såkaldte spisewaggon til, og en ny udvidelse fulgte i 1933, da nabobutikken i retning mod Skt. Gertruds Stræde blev sat til salg. Her indrettede man den såkaldte herregårdssal, der skulle minde om spisesalen på en dansk herregård. I baglokalet opstillede man indledningsvis et par billardborde, men snart efter besluttede Franck A. sig for at indrette en “Kinastue” i lokalet. Det gjorde spisewaggonen, der lå nærmest Vestergade, overflødig, og den ændrede i stedet karakter og blev omdannet til en H.C. Andersen-stue med motiver fra eventyrene. Endelig blev den bagerste del af borgerrestauranten på et tidspunkt omdannet til såkaldt laugsstue.

Restauranten blev udsat for voldsomme ødelæggelser natten til den 26. maj 1944, da genboen, Fyens Stiftstidende, blev udsat for bombesprængning. Vinduerne blev blæst ind hos Franck A og i en mængde andre lejemål i området, og indbo og udstyr led stor skade. Mindre end et år efter genåbnede restauranten dog igen, og på det kunstneriske område var renoveringen foregået med hjælp fra Lars Larsen.

Franck-Andersen døde selv i 1949, men hans enke førte restauranten videre til 1962, hvorefter den var i forskellige restauratørers eje frem til midten af 1990’erne, da den blev overtaget af Palle Skov Jensen (i begyndelsen i kompagniskab med en anden restauratør, Palle Saabye).

Endnu i 1970’erne og 1980’erne var restauranten et kendt og skattet samlingspunkt, men det lader sig ikke nægte, at Franck A i de sidste år før overtagelsen var på katastrofekurs. Den tidligere så overfyldte restaurant var ikke længere et hit blandt byens unge. I flere omgange er den siden ændret til ukendelighed – andre ville sige, at den var fulgt med tiden. Efter flere år med underskud blev Franck A i januar 2013 lukket og omdannet til Jensens Bøfhus, men genåbnede som Franck A i november 2017. Restauranten gik endelig konkurs i 2018.