Frederik VII

b0022312

Statuen af grundlovens giver, kong Frederik 7., på Flakhaven i 1910. I dag står den i Kongens Have (Stadsarkivet).

af Jørgen Thomsen og Johnny Wøllekær

Frederik kom til verden i 1808 som søn af kronprins Christian (senere Christian 8.) og Charlotte Frederikke, men allerede året efter blev forældrene skilt. Hans opvækst og opdragelse blev derfor noget rodet. Faderen blev i 1815 udnævnt til guvernør over Fyn og boede i perioder på Odense Slot. Her legede den lille Frederik somme tider med vaskekonens lille Hans Christian, der senere blev en berømt eventyrdigter.

Som 20-årig giftede kronprins Frederik sig første gang, men ægteskabet holdt ikke, da det var præget af Frederiks udskejelser og hensynsløshed over for hustruen. Da hans far blev konge i 1839, overtog Frederik posten som guvernør over Fyn. Mens han var guvernør, giftede han sig i 1841 med en nordtysk prinsesse, men også det ægteskab led hurtigt skibbrud.

Kronprinsen havde allerede på det tidspunkt indledt et forhold til den tidligere balletdanserinde, Louise Rasmussen, som han havde mødt i 1830’erne. Affæren var almindelig kendt og skabte stor forargelse, da hun ikke var ud af en fornem slægt. Louise Rasmussen flyttede til Odense kort efter kongens nye skilsmisse og kom til at bo forskellige steder tæt på slottet, så hun kunne besøge prinsen, og til sidst fik hun et værelse på selve slottet. En hårdnakket myte – uden grund i virkeligheden – fortæller endda , at der gik en hemmelig gang fra hendes værelse til slottet, så de kunne mødes om natten. Sladderen gik i det mindste, og derfor fandt kronprinsen et værelse til sin elskerinde på en gård i Næsby, hvor hun kunne bo.

Allerede som guvernør var han trods sladderen vellidt. Da Odenses og Danmarks første støbejernsbro blev taget i brug i 1844, blev både broen og vejen over opkaldt efter ham, Frederiksbroen og Frederiksgade. Men her stoppede det ikke. Året efter – den 15. oktober 1845 – blev Frederik udnævnt til Odenses første æresborger. Udnævnelsen skete på Odense Slot. Senere i 1867 fik Odense endnu en æresborger, nemlig Frederiks tidligere legekammerat, H.C. Andersen. Siden er det ikke blevet til flere.

Den 20. januar 1848 døde Christian 8. og blev efterfulgt af sin søn. På sit dødsleje havde den gamle konge opfordret Frederik til at give monarkiet en fælles forfatning. Europa var på den tid rystet af en række opstande med krav om folkestyre, og landet stod over for nogle gevaldige udfordringer. Der var udbrudt oprør i Holsten, og i København gik borgerrepræsentationen i optog til den nye konge, der lovede at indføre folkestyre. Det skete den 5. juni 1849, og året efter blev kongen omsider viet til Louise Rasmussen, der derefter skiftede navn til lensgrevinde Danner. Frederik VII døde i 1863.